Det største tyske bilforsikringsselskab hæver timepriserne til både værksteder og lakerere. De danske forsikringsselskaber bør følge trop, lyder opfordringen fra AutoBranchen Danmark. 

I Tyskland har landets største bilforsikringsselskab HUK-COBURG for anden gang hævet timepriserne uden for den normale årscyklus. HUK-COBURG har således hævet timepriserne med 5 euro for karrosseri og 7 euro for lak, svarende til en timeprisstigning på henholdsvis 37 og 52 kroner. 

Den forhøjede timepris er midlertidig og gælder et halvt år, nemlig frem til 30. april 2023. Den midlertidige timeprisstigning er gennemført på grund af kraftige udsving på markedet, øget omkostningspres og fordi HUK-COBURG ønsker at vise sig som “pålidelig samarbejdspartner for vores partnerværksteder” og at HUK-COBURG vil stå side om side med deres samarbejdspartnere i svære tider, lyder det ifølge www.schaden.news. 

Tidligere på året hævede HUK-COBURG også timepriserne ekstraordinært. Den gang var løftet på 1 euro og 3 euro for henholdsvis karrosseri og lak og det inspirerede dengang andre forsikringsselskaber til også at hæve timepriserne. 

Men en samlet hævning af timepriserne bør ikke bare inspirere i Tyskland, men også herhjemme, fastslår Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

“Hvis man for alvor skal hjælpe skadesbranchen i den udsatte situation, som mange lakerere og værksteder står i nu på grund af høje energipriser og generelt stigende priser på alt fra lak til reservedele, så skal man hæve timeprisen. Det er kun fair, at værksteder og lakerere faktisk får dækket de udgifter, de har ved at udføre deres arbejde, og derfor vil det klæde den danske forsikringsbranche at følge det tyske eksempel,” siger Nicky Bobak.  

Herhjemme yder alle større forsikringsselskaber på nær Tryg energibidrag til lakererne, men et løft af timeprisen for både lakerere og karrosseri vil gøre en endnu større forskel, mener Nicky Bobak.  

“Vi er glade for, at mange forsikringsselskaber yder energibidraget, men erfaringerne viser desværre, at det alt for tit glipper at få energibidraget for mange lakerere. Samtidig får værkstederne ikke kompensation for deres højere udgifter, hvis ikke timeprisen afspejler de øgede udgifter,” siger Nicky Bobak. 

“Vi ved fra vores medlemsundersøgelser, at det er lykkedes for nogle værksteder og lakerere at få reguleret deres timepriser, men det gælder for alt for få. Derfor er det vores entydige anbefaling, at værksteder og lakerere kræver genforhandling af timepriserne og at forsikringsselskaberne hæver timepriserne generelt,” siger Nicky Bobak.  

AutoBranchen Danmark vil rejse sagen over for forsikringsselskaberne, men anbefaler også, at de enkelte skadesværksteder gør det samme.