Det er uholdbart, at eventuelle timeprisstigninger til værksteder og lakerere udhules af forsikringsselskabernes medfølgende krav om større rabat, fastslår eftermarkedschef.  

Mange værksteder og lakerere bliver mødt med krav om højere rabat fra forsikringsselskaberne, når eventuelle timeprisstigninger diskuteres.  

Faktisk sker det så ofte, at det er reglen snarere end undtagelsen, viser en spørgeundersøgelse foretaget af AutoBranchen Danmark blandt værksteder og autolakere. 

50,4 procent af respondenterne i undersøgelsen svarer, at forsikringsselskaberne kræver højere rabat til gengæld for at hæve timeprisen, mens 22,8 procent ikke har oplevet det.  

Og det er en uskik, som forsikringsselskaberne bør droppe, fastslår Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

Svarer til at fodre hunden med egen hale

“Når vi ved, hvor mange steder timepriserne står i stampe, og når vi samtidig ved, hvor meget udgifterne omvendt er steget, så er pointen jo, at værksteder og lakerere skal tilføres flere penge med højere timepriser. Hvis en eventuel timeprisstigning ædes op af, at der skal gives en tilsvarende rabat, giver det jo ikke mening, og branchen får ikke de ekstra midler, der er brug for. Krav om øget rabat i forbindelse med timeprisstigninger er en uskik, som forsikringsselskaberne bør droppe,” siger Nicky Bobak.  

“Skadesbranchen skal samlet set tilføres flere penge, så man kan følge med de stigende udgifter. Det nytter ikke, at forsikringsselskaberne godt nok giver med den ene hånd, hvis man samtidig tager med den anden. Det svarer jo til at fodre hunden med sin egen hale,” siger Nicky Bobak.  

Han understreger, at timepriserne bør følge prisudviklingen i samfundet generelt, ligesom de bør afspejle de øgede udgifter, som mange værksteder og lakerere oplever med eksempelvis større energiregninger.  

“Det burde være helt ukontroversielt at regulere timepriserne til karrosseri og lak hvert eneste år. Vi ser desværre, at det mange steder ikke sker, og det er uholdbart, for det fører til en udpining af branchen, som ikke kan blive ved. At vi så ovenikøbet ser, at forsikringsselskaber samtidig kræver større rabatter, hvis timeprisen skal op, viser desværre, hvor op ad bakke det er for mange i skadesbranchen,” siger Nicky Bobak.  

AutoBranchen Danmark har gennem længere tid sat fokus på behovet for øgede timepriser til skadesbranchen. Mange værksteder og lakerere har ikke fået hævet timeprisen i årevis og samtidig modsvarer de timeprisstigninger, der har været, kun sjældent de øgede udgifter, som skadesbranchen oplever, har undersøgelse blandt værksteder og lakerere vist.  

Kun 15 procent af respondenterne svarede dertil i undersøgelsen, at deres timepris’ niveau er tilfredsstillende, mens 75 procent svarede, at timeprisens niveau enten er utilfredsstillende eller meget utilfredsstillende. 

“Bilforsikringsområdet er en guldkalv for mange forsikringsselskaber, mens økonomien desværre halter i store dele af skadesbranchen. Det er på tide, at forsikringsbranchen bidrager mere positivt til økonomien i skadesbranchen,” siger Nicky Bobak.