Inflationen brager derudad, materiale- og energipriserne stiger voldsomt og efterspørgslen på autolakerere er samtidig stor, så det er på høje tid at kræve regulering af timeprisen, lyder opfordringen fra AutoBranchen Danmark 

Udgifterne stiger med rekordtempo på tværs af autobranchen og især skadesbranchen er hårdt ramt af øgede udgifter til lønninger, materialer, el, varme og energi til kabinerne.  

Derfor bør alle autolakerere hæve deres timepriser og meddele det til deres værkstedskunder, lyder opfordringen fra AutoBranchen Danmark. 

“Vi ved, at mange lakerere allerede har gang i regnemaskinerne derude for at få det hele til at hænge sammen. Samtidig er der underkapacitet på autolakerere – især på Sjælland, så værkstedskunderne er tit og ofte nødt til at acceptere en hævet timepris,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

Han opfordrer samtidig til, at værkstederne sender regningen videre til deres kunder, typisk forsikringsselskaberne.  

“Vi er taknemmelige for, at 28 forsikringsselskaber yder energibidrag, men energibidragets satser dækker sjældent udgifterne og samtidig er energiudgifterne kun en del af de udgifter, der er steget voldsomt,” siger Nicky Bobak.  

Han henviser blandt andet til, at inflationen i august blev fastlagt til 8,9 procent, hvilket er det højeste i 39 år.  

“Generelt er laktimepriserne ikke fulgt med prisudviklingen i mange år, så uanset den aktuelle udvikling er der et efterslæb, der skal indhentes. For mange forretninger er det lige nu så alvorligt, at det drejer sig om liv eller død for forretningen, hvis ikke timepriserne får et ordentligt nøk opad,” siger Nicky Bobak. 

Han opfordrer alle lakerere og værksteder til at regne deres udgifter og indtægter igennem ofte, da priserne ændrer sig hele tiden. 

“Hvis man havde en forretning, der hang sammen økonomisk i foråret, er det ikke sikkert, det stadig er tilfældet. Der er et stort behov for hele tiden at følge ens udgifter tæt og sørge for at tilpasse indtægterne derefter. Som lakerer eller værksted skal man naturligvis have fuld betaling for de services, man yder,” siger Nicky Bobak.  

Samtidig er det vigtigt for eftermarkedet at have fokus på korrekt taksering, så man får de penge, man er berettiget til, herunder eksempelvis energibidragene, fastslår Nicky Bobak.  

AutoBranchen Danmark har for nylig påbegyndt et analysearbejde af skadesbranchens økonomi. Ønsker du at deltage i denne analyse, kan du henvende dig til Nicky Bobak på nbo@abdk.dk