AutoBranchen Danmark opfordrer nu direkte landets forsikringsselskaber til at hæve timeprisen for både karrosseri og lak, efter at det største tyske bilforsikringsselskab har hævet timepriserne. 

Udgifterne er steget markant i skadesbranchen og mange værksteder og autolakerer kører med underskud, må fyre medarbejdere eller har drejet nøglen om – eller frygter at måtte køre det. 

Og derfor er der behov for, at forsikringsselskaberne betaler for de services, skadesbranchen leverer. 

Som tidligere beskrevet her på eftermarked.dk har det største tyske bilforsikringsselskab allerede taget konsekvensen og to gange i år hævet timepriserne markant for både karrosseri og lak uden for den normale årscyklus. 

Og det samme bør forsikringsselskaberne herhjemme gøre, fastslår Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark, der i dag torsdag har sendt et personligt brev med en direkte opfordring til en række af skadesdirektørerne i landets største forsikringsselskaber.   

“Da udgifterne herhjemme er steget så voldsomt, at store dele af branchen kører med underskud, har måtte fyre eller ligefrem frygter konkurser, er det oplagt, at timepriserne også hæves tilsvarende her til lands,” lyder det blandt andet i brevet fra Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark med henvisning til det tyske forsikringsselskab, der altså har hævet timeprisen for lak med syv euro og timeprisen for karrosseri med fem euro.  

Energibidraget er ikke nok

Hun påpeger i sine breve, at energibidraget, som de fleste forsikringsselskaber pånær Tryg giver til autolakererne, ikke altid godkendes eller bliver glemt på takseringsrapporten og at karrosseriværkstederne slet ikke får det, selvom de også oplever store stigninger i udgifter. Og selvom det er glædeligt at nogle autolakerere får deres energibidrag, skal der meget mere til, fastholder Seeberg.  

“De timeprisstigninger, vi nu ser i Tyskland, er på et helt andet niveau end energibidraget, idet de i sagens natur tildeles pr. time brugt og ikke pr. skade,” lyder det. 

AutoBranchen Danmark er bekendt med, at timepriserne enkelte steder er blevet justeret, men der er brug for et samlet løft til branchen, fastslår Gitte Seeberg:  

“Vi ved, at der allerede har været timeprisjusteringer enkelte steder i branchen herhjemme, men en løsning som den tyske, hvor det markedsførende bilforsikringsselskab hæver samtlige timepriser, er for os at se nødvendigt, hvis branchen skal honoreres for det arbejde, de udfører og for de udgifter, de har. Sådan kan vi sikre en branche, der er rentabel på sigt og at jeres kunders biler også fremadrettet kan blive repareret på tilfredsstillende vis.” 

Seeberg tilbyder i brevet at mødes med de enkelte skadesdirektører for at drøfte situationen.