AutoBranchen Danmark opfordrer nu til, at de enkelte autolakerere kræver en øjeblikkelig genforhandling af deres timepriser med de forsikringsselskaber, der ikke vil yde energibidrag som følge af de stigende energipriser.  

De øgede energipriser har ramt landets autolakerere hårdt og har som tidligere dokumenteret ført til både fyringer og underskud i en branche, der i forvejen er hårdt ramt. 

Efter dialog med AutoBranchen Danmark har indtil videre to forsikringsselskaber, nemlig Gjensidige og If Forsikring, godkendt, at autolakererne kompenseres via et midlertidigt energibidrag, som skal påføres i Autotaks. 

Det er der stor tilfredshed med i AutoBranchen Danmark, men problemet med kompensation for de øgede udgifter på grund af tårnhøje energipriser gælder fortsat for alle de andre forsikringsselskaber, der har afvist at yde et midlertidigt energibidrag. 

Og derfor opfordrer AutoBranchen Danmark nu til, at autolakererne enten på egen hånd eller via deres kunde i autoværkstedet kræver en øjeblikkelig genforhandling af deres timepris på lak, idet udgifter til energi som bekendt er indeholdt i timeprisen.  

Seeberg: Genforhandl timepriserne

“Det er klart, at vi ikke bare kan lade stå til, når vi kan se, hvor hårdt ramte landets autolakerere er. Vi har indtil videre søgt dialogens vej, og vi er glade for den velvillighed, som Gjensidige og If Forsikring har vist, men resten af forsikringsbranchen bliver også nødt til at bidrage. Og derfor er vores klare opfordring nu, at timepriserne genforhandles, så de kommer til at afspejle de stigende udgifter, som autolakererne har,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.    

Timepriserne forhandles normalt løbende og med de enkelte autoværksteder eller skadecentre, men AutoBranchen Danmark opfordrer nu til, at alle autolakerere, der har oplevet øgede energipriser, omgående kræver forhandlinger om timeprisen med de relevante forsikringsselskaber via autoværkstederne.  

“Det lader til, at forsikringsselskaberne bare tror, at de kan ignorere det her problem. Men det skal de ikke have lov til. Vi er taknemmelige for de forsikringsselskaber, der har taget ansvar og vi har fortsat en dialog med enkelte andre, men de øvrige forsikringsselskaber skal ikke bare have lov til at stikke hovedet i busken og kigge væk, mens landets autolakerere lider økonomisk,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

Beregn merudgifter

AutoBranchen Danmark har i forbindelse med den hidtidige dialog med forsikringsselskaberne rakt ud til en stribe autolakerere for at få dem til at beregne deres merudgifter pr. skade. Det har vist, at ekstraudgifterne generelt spænder fra 50 kr. pr. skade til 100 pr. skade for dem, der er hårdest ramt. 

Nicky Bobak opfordrer autolakererne til at lave lignende beregninger for deres egen forretning og præsentere det tal, som de kommer frem til, til deres kunder i autoværkstederne eller til forsikringsselskaberne i dialogen om en justering af timeprisen.  

Processen kan se sådan her ud: 

  1. Lakereren skal beregne sin omkostningsstigning foranlediget af øgede energiomkostninger pr. bil og herefter pr. time. 
  2. Herefter orienterer lakereren sine kunder om den reelle timeprisregulering, som skal forhandles på deres vegne.
  3. Lakererens kunder (værkstederne) tager fat i alle forsikringsselskaber på nær Gjensidige og If Forsikring, som allerede vil udbetale energibidrag, og beder om en forhandling på laktimeprisen.