Mens det største tyske bilforsikringsselskab har hævet timepriserne generelt for lak og karrosseri, afviser de danske forsikringsselskaber indtil videre. AutoBranchen Danmark undersøger nu selskabernes ageren  

AutoBranchen Danmark har – i kraft af blandt andet de øgede udgifter, der plager skadesbranchen – i den seneste tid sat fokus på behovet for højere timepriser, når der forhandles med forsikringsselskaberne.  

Derfor er der nu også sat gang i en undersøgelse af, hvordan forsikringsselskaberne agerer, når værksteder, skadescentre eller lakerere beder om forhandlinger om timeprisen.  

Undersøgelsen kommer efter, at AutoBranchen Danmark har rejst debatten om timepriser i medierne og direkte over for de toneangivende forsikringsselskaber. 

Forsikringsselskaberne fastslår indtil videre over en bred kam, at de ikke ønsker at gennemføre en generel forhøjning af timepriserne, men at de i stedet har dialog med de enkelte værksteder.  

Men AutoBranchen Danmark frygter, at den påståede dialog alt for ofte kun er med et mindretal af værkstederne, og at dialogen ikke fører til timeprisstigninger – og slet ikke timeprisstigninger, der afspejler udgiftsniveauet.  

“Det er for mig at se dybt kritisabelt, at markedsførende selskaber som Tryg, Topdanmark og Taksatorringen ikke lader sig inspirere af tyske HUK-Coburg, der som det største bilforsikringsselskab har hævet timepriserne over hele linjen. I stedet får vi en sang om, at de forhandler direkte med de enkelte værksteder, men når vi spørger vores medlemmer er svaret oftest, at forhandlinger om timepriser helt afvises eller mødes med urimelige modkrav som fx større rabat,” siger Nicky Bobak. 

Han er samtidig bekymret for, at det kun er de stærkeste værksteder og de lakerere med mest overskud, der vil lykkedes med at forhandle nye og højere timepriser.  

“Når forsikringsselskaberne spiller værksteder og lakerere ud mod hinanden, sker der et ræs mod bunden i stedet for, at alle dele af branchen bliver styrket samlet set. Det kan ikke blive ved med at gå, og vi ser allerede nu, at lakerere og værksteder må lukke, fordi deres forretning ikke længere hænger sammen,” siger Nicky Bobak. 

Han sender samtidig en advarsel til forsikringsselskaberne om, at det i sidste ende er dem og deres kunder, der kommer til at lide, hvis der bliver for langt mellem værkstederne.  

“Forsikringsbranchen må forstå, at de saver den gren over, de selv sidder på, hvis de bliver ved med at presse priserne og ikke betaler ordentligt for de opgaver, der bliver løst. Det er ikke bare usympatisk, det er også kortsigtet,” siger Nicky Bobak. 

AutoBranchen Danmark vil i det nye år ligeledes præsentere en analyse af økonomien i skadesbranchen samlet set, der længe er blevet udhulet af timepriser i stampe og flere og flere ekstra services til forsikringsselskabernes kunder, som der ikke betales for.