På landets værksteder arbejdes der dagligt gratis i lange perioder, viser ny undersøgelse, der dokumenterer omfanget af det arbejde, som forsikringsselskaberne i dag ikke betaler for.   

Der er blandt autobranchens organisationer – AutoBranchen Danmark, DI – Bilbranchen, SKAD og Dansk Bilbrancheråd – enighed om, at der brug for, at værkstederne får tildelt et startgebyr for det arbejde med taksering af bilerne, der i dag typisk ikke betales for af forsikringsselskaberne.  

AutoBranchen Danmark har derfor sat sig for at undersøge, hvor meget tid, der bliver brugt på taksering af skader på værkstederne.  

Når man ser på biler, der ikke ender som totalskader, svarer 42 procent af respondenterne i en ny undersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks værkstedsmedlemmer, at de bruger mellem 21 og 30 minutter på at taksere en skadet bil. 28 procent bruger 31 minutter eller derover, mens 26 procent bruger mellem 11 og 20 minutter. 2 procent bruger mellem nul og ti minutter på at taksere en skadet bil.   

Traditionelt blev takseringen udført af forsikringsselskabets taksatorer, men med tiden er det blevet normalen, at værkstederne står for takseringen, og at de ikke bliver betalt for den tid, der går med takseringen.   

Viser behov for startgebyr

Og som tallene viser, er det dermed ikke en lille byrde, der er blevet lagt over på værkstederne, konstaterer Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.   

“Tallene viser med al tydelighed, at der er behov for, at værkstederne bliver kompenseret for det tidsforbrug, som taksering kræver. Det er ikke en lille opgave, men kan i stedet hurtigt blive en tidsrøver, der udhuler værkstedernes i forvejen udsatte økonomi,” siger Nicky Bobak.   

“Derfor er der brug for et startgebyr til værkstederne – og som tallene viser, er der behov for, at startgebyret er af et vist omfang, hvis det skal komme bare i nærheden af at modsvare de udgifter, som værkstederne har,” siger Nicky Bobak.   

Hvis man derimod ser på taksering af en skadet bil, der ender med at blive dømt totalskadet, bliver der brugt endnu længere tid, viser undersøgelsen. 38 procent af respondenterne svarer, at de bruger mellem 31 og 60 minutter på at taksere en totalskadet bil, 35 procent svarer, at de bruger mellem nul og 30 minutter, mens 10 procent svarer, at de bruger mellem én og halvanden time. 14 procent bruger over halvanden time på at taksere en bil, der ender som totalskadet, viser undersøgelsen.   

Totalskadede biler kræver meget tid

Udover selve takseringen af den totalskadede bil, er der i undersøgelsen også blevet spurgt til, hvor lang tid, der udover takseringen, bliver brugt på håndtering af biler, der ender som totalskadede.   

Her svarer flest af respondenterne – nemlig 30 procent – at de bruger fra 31 minutter og op på håndtering. 29 procent svarer, at de bruger mellem 21 og 30 minutter på håndtering af en totalskadet bil, mens 26 procent svarer, at de bruger mellem 11 og 20 minutter på det. 11 procent bruger mellem nul og ti minutter. 

Her er tidsforbruget altså endnu større end ved taksering af andre skadede biler. Og det er alvorligt, konstaterer Nicky Bobak.   

“Hvor værkstederne trods alt får penge ud af at reparere skadede biler, hvilket betyder, at de får noget for det besvær, som takseringen er, så er situationen jo den, at værkstederne stort set aldrig kompenseres for det store arbejde, som der følger med totalskadede biler,” siger Nicky Bobak.  

“Det viser med al tydelighed, at omfanget af ubetalt arbejde er tårnhøjt. Og det skal der gøres noget ved fra forsikringsselskabernes side, hvis økonomien i skadesbranchen skal blive bæredygtig,” siger han videre.   

Giv dit input til debatmøder

AutoBranchen Danmark har udover taksering af skadede og totalskadede biler også undersøgt omfanget af øvrigt gratis arbejde på værkstederne. Det kan du læse mere om i næste uges nyhedsbrev.   

Skadesbranchens fremtid – herunder muligheden for startgebyr – er blandt temaerne på to debatmøder, som AutoBranchen Danmark afholder i Aalborg og Odense henholdsvis d. 30. maj og 1. juni. Du kan tilmelde dig her og her.