Høj rabat og masser af udgifter, der ikke betales for af forsikringsselskaberne, betyder, at økonomien i skadesbranchen er overordentligt udfordret, viser ny analyse. 

Det er svært at tjene penge i skadesbranchen. Faktisk kører store dele af branchen med underskud på driften, viser en ny rentabilitetsanalysen, som AutoBranchen Danmark har fået foretaget af ekstern regnskabskonsulent ved en gennemgang af 40 virksomheders regnskaber.  

Ser man isoleret på autolakererne giver driften et samlet underskud, mens der er små overskud på karrosseriværkstederne og på skadescentre, hvor der altså både er værksted og lakerer. 

Reelt kan den økonomiske situation i skadesbranchen dog være endnu værre, da analysen kun ser på selve driften og ikke medregner finansielle omkostninger til eksempelvis lån.  

Rentabilitetsanalysen konkluderer, at autolakererne ville have en langt bedre forretning, hvis der ikke bliver ydet rabat, som samlet tager 40 procent af omsætningen. På samme måde ville forretningen være bedre på såvel skadescentre som karrosseriværksteder, hvis der fra forsikringsselskaberne blev kompenseret for de mange services, der stilles gratis til rådighed. De udgifter tager mellem henholdsvis 27 og 15 procent af omsætningen.  

Situationen kan være endnu værre

De underskud eller lave overskudsrater, der er realiteterne i de analyserede regnskaber, viser, at der overordnet set ikke er en bæredygtig økonomi i skadesbranchen, når man tager højde for behovet for investeringer og fremtidssikring af forretningen, og der samtidig tages højde for at finansielle omkostninger ikke indgår, fremgår det.  

“Skadesbranchen er i knæ. Der er brug for, at den tilføres flere ressourcer. Og det skal helst ske i en fart. Ellers ser det sort ud for branchen og alle de kunder, som den betjener,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark om analysens konklusioner.  

Den bekymring deles af Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

“Den grundlæggende bekymring er, at branchen får mindre og mindre betaling for at løse dens opgaver. Det har været en udfordring i årevis, men det har taget fart i takt med stigende energipriser og generelt øgede udgifter, hvilket truer branchen som sådan,” siger Nicky Bobak og fortsætter:   

“Problemerne bunder i timepriser, der mange steder står i stampe og har gjort det længe, i et hårdt indkøbspres fra forsikringsselskaberne, der er branchens suverænt største kunde, i en problematisk udvikling omkring den rabat, der ydes i branchen og ikke mindst i det stigende antal ydelser, som der ikke modtages betaling for.” 

Lægger op til bred debat om branchens fremtid

Analysen bygger på 40 virksomheder, hvoraf nogle er filialer. De deltagende virksomheder har i alt en omsætning på cirka 398 millioner kroner og repræsenterer dermed en betragtelig del af branchen. Virksomheder kommer fra alle landets fem regioner, og de er udvalgt med henblik på at sikre geografisk repræsentation og på at sikre, at der er tale om forretninger af forskellig størrelse. 

På baggrund af rentabilitetsanalysen ønsker AutoBranchen Danmark at starte en bred og grundig debat med branchen og dens samarbejdspartnere i forsikringsselskaberne om, hvordan man styrker branchens fremtid. Det sker med udgivelsen af et diskussionsoplæg, som vil kunne findes på AutoBranchen Danmarks hjemmeside.  

“Grundlæggende ser vi i AutoBranchen Danmark det som afgørende, at branchen tilføres flere penge. Der skal simpelthen betales og betales ordentligt for de services, der leveres. Men hvordan det skal skrues sammen, er vi helt åbne for at diskutere, og det håber vi, vi kan få en god debat om,” siger Gitte Seeberg om diskussionsoplægget. 

Du kan læse diskussionsoplægget og rentabilitetsanalysens konklusioner her: Skadesbranchens fremtid