Med en ny ændring, som AutoBranchen Danmark har efterlyst, bliver lakerere fremadrettet oplyst bedre om datoen for deres timeprisers seneste regulering.

Når lakerere i fremtiden får en rekvisition fra karrosseriværksteder, bliver de – modsat tidligere – nu automatisk oplyst om datoen for sidste timeprisregulering.  

Tidligere har denne oplysning kun fremgået af side 1 på rapporten, som lakereren ikke ser, men oplysningen vil fremover også fremgå af side 5, hvor rekvisitionen til lakereren er.  

Det oplyser Forsikring & Pension. 

Og det er noget, som AutoBranchen Danmark har arbejdet for og rejst overfor Forsikring & Pension ved flere lejligheder, for at give lakererne det bedst mulige overblik over, hvornår deres timepriser sidst er blevet reguleret.  

”Vi oplever desværre, at mange lakerere ikke har fået reguleret deres timepriser i årevis. Det er helt uholdbart, når nu vi har set, hvordan udgifterne er steget ganske meget gennem snart lang tid. Derfor bør lakererne langt bedre kunne følge med i, hvornår timeprisen er reguleret, så de kan påtale det overfor både karrosseriværksted og forsikringsselskab, hvis der er gået for lang tid. Timeprisen er hele grundlaget for deres forretning, og dermed er det en afgørende viden, som de selvfølgelig bør oplyses om så ofte som muligt,” har Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark tidligere udtalt om sagen.  

Bobak glæder sig derfor nu over, at lakererne endelig får de oplysninger serveret på hver eneste rekvisition. Han understreger dog, at det kun er første skridt: 

“Det er klart, at viden om ens timeprisers regulering er vigtig for lakererne, men vigtigere endnu er det jo at bruge den viden til faktisk at få reguleret sine timepriser,” siger Nicky Bobak, der anbefaler, at man samler datoerne for timeprisregulering fra de forskellige forsikringsselskaber i fx et excelark og noterer datoer for nyforhandlinger i sin kalender, så man husker at rejse behovet for regulering af timepriser for sine værkstedskunder.  

AutoBranchen Danmark anbefaler, at man i skadesbranchen generelt beder om timeprisforhandlinger årligt, så timeprisen følger denne generelle prisudvikling og modsvarer de eventuelt stigende udgifter, som man måtte opleve i skadesbranchen generelt. 

Tidligere undersøgelser har blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer har vist, at timepriserne mange steder ikke er blevet reguleret i årevis. Samtidig modsvarer de timeprisforhøjelser, der faktisk har fundet sted, langt fra de øgede udgifter, som skadesbranchen har oplevet.