Kravene om uddannelse er blevet skærpet, når der arbejdes med isocyanater, der eksempelvis findes i forskellige former for spartel, fugemasse og lim.

Inden 24. august i år skal du som autolakerer eller værksted have styr på uddannelse af medarbejdere, der overvåger arbejde med eller selv arbejder med isocyanater, der eksempelvis findes i forskellige former for spartel, fugemasse og lim.

Det skyldes nye krav fra Arbejdstilsynet, som er trådt i kraft for at leve op til EU’s minimumsstandarder vedrørende uddannelse ved arbejde med isocyanater.

Der har siden 1978 været krav om uddannelse ved arbejde med isocyanater, men de nye krav betyder blandt andet, at uddannelseskravet udvides. Uddannelseskravet vil nu også gælde for arbejde med produkter, der indeholder mindre mængder af isocyanat, og det vil gælde for personer, der overvåger arbejdet med isocyanater – og altså ikke nødvendigvis selv arbejder med isocyanater.

Derudover skal uddannelsen nu gennemføres hvert femte år, ligesom der indføres krav om suppleringsuddannelse til personer, der udfører og overvåger isocyanat-arbejde, hvor der er øget risiko for udsættelse.

Kravene gælder som nævnt fra 24. august 2023.

Reglerne ændres på følgende områder:

– Sænket vægtgrænse – flere blandinger vil blive omfattet   
EU-kravet betyder, at grænsen for hvornår produkter indeholdende monomere isocyanater omfattes af reglerne om uddannelse sænkes fra 0,5 vægtprocent til 0,1 vægtprocent.  

– Krav til tekst på emballagen   
Ifølge forordningen er der krav om, at emballagen på produkterne skal mærkes med følgende oplysning:  ”Fra den 24. august 2023 kræves der passende uddannelse før industriel eller erhvervsmæssig brug”.

– Personer der overvåger arbejdet med isocyanater – også omfattet  
De personer, der fysisk overvåger isocyanat-arbejdet, er også blevet omfattet af uddannelseskravet. Ved personer, der overvåger arbejdet med isocyanater, menes der de personer, der oplærer og instruerer de ansatte, der udfører arbejde med isocyanater, og de personer, der fører tilsyn med arbejdet.  Uddannelsen skal være gennemført senest d. 24. august 2023. 

– Fornyet uddannelse hvert 5. år 
Der indføres krav om gentagelse af undervisningen mindst hvert 5. år. De personer, der allerede har gennemført uddannelsen, når de nye regler træder i kraft (d. 24. august 2023), skal først forny deres uddannelse i 2028, uanset hvor gammel uddannelsen er. Dette krav gælder også for personer, der overvåger arbejde med isocyanater. 

– Supplerings-kursus for visse anvendelser
Der indføres en én-dags suppleringsuddannelse for personer, der udfører og overvåger isocyanat-arbejde, hvor arbejdsopgaverne indebærer en øget risiko for udsættelse. Den supplerende uddannelse skal være gennemført senest d. 24. august 2023.   

Du kan kontakte ABAS Miljøservice på telefon 97473885, hvis du har spørgsmål eller læse mere på www.abas.dk