Trods positive tilkendegivelser fra en stribe partier – herunder Socialdemokratiet – mener regeringen, at det vil være “uhensigtmæssigt” at ændre reparationsgrænsen. AutoBranchen Danmark opfordrer til, at sagen forfølges i kommende valgkamp  

Både Socialdemokratiet, Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og løsgængere har i løbet af forsommeren erklæret, at de er villige til at hæve eller fjerne reparationsgrænsen for at fremme genbrug, skabe arbejdspladser på værkstederne og afhjælpe den akutte mangel på biler.   

Det kom efter, at AutoBranchen Danmark har rejst forslaget.  

Men skatteminister Jeppe Bruus (S) mener en ændring af reparationsgrænsen vil være “uhensigtmæssig,” fastslår han i flere folketingssvar til skatteudvalget.  

”En differentiering af reparationsgrænsen efter f.eks. Euronorm må forventes at medføre øgede administrative omkostninger og derfor vurderes uhensigtsmæssig,” lyder det fra ministeren i svar til Andreas Steenberg fra Radikale, der har spurgt ind til ministerens vurdering af sagen.  

Og det er skuffende, fastslår Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark:   

– Der vil ganske vist være et afgiftstab for statskassen, hvis reparationsgrænsen blev afskaffet, men som AutoBranchen Danmark har foreslået vil værkstederne til gengæld få bedre muligheder for at øge deres omsætning og skattebetaling ved at reparere de skadede biler samtidig med, at vi sparer flere tons CO2 per bil. I den nuværende situation, med stor mangel på biler, giver det slet ikke mening at fastholde reparationsgrænsen for nyere biler, når der er så akut mangel på både nye og brugte biler, siger Gitte Seeberg.  

Gør reparationsgrænsen til tema i valgkampen

Gitte Seeberg opfordrer derfor til, at en afskaffelse af reparationsgrænsen bliver et tema i den kommende valgkamp, der måske allerede kommer efter sommerferien:  

“Når nu flere partier på Christiansborg – herunder også socialdemokrater – kan se fornuften i at afskaffe eller ændre reparationsgrænsen, synes jeg, det er helt oplagt at rejse sagen som et krav til regeringen i valgkampen, så det eksempelvis kan skrives ind i et regeringsgrundlag eller forståelsespapir, når valget er overstået,” lyder opfordringen fra Seeberg til partierne på Christiansborg.   

For AutoBranchen Danmark køber ikke argumenterne om, at en differentiering af reparationsgrænsen efter eksempelvis en euronorm vil medføre øgede økonomiske omkostninger i en grad så en hel eller delvis afskaffelse vil være uhensigtmæssig:  

“Det er klart, at en differentieret reparationsgrænse i hvert fald til at begynde med selvfølgelig vil kræve lidt tilvænning, men jeg er overbevist om, at fordelene klart opvejer de administrative ulemper. En forhøjet eller fjernet reparationsgrænse vil være en saltvandsindsprøjtning af de helt store til landets værksteder, hvoraf mange i dag mærker krisen kradse,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.   

Han tilføjer, at den gældende reparationsgrænse dertil efter alt at dømme vil påføre staten et afgiftstab i den nuværende situation med mangel på biler, fordi totalskadede biler ofte vil blive erstattet af brugte biler frem for nye biler, og her vil registreringsafgiften allerede være betalt.