Miljøstyrelsen og Dækbranchens Miljøfond efterspørger viden fra værkstedschefer om antallet af “self-sealing” dæk og lyddæmpende dæk 

Såvel de såkaldte “self-sealing” dæk som dæk med lyddæmpende materiale indlagt i dækket udgør en udfordring for de virksomheder, der skal håndtere dækkene, når de skal genanvendes. 

Derfor ønsker Miljøstyrelsen nu at undersøge, hvor stor en andel disse dæk udgør, når der bliver skiftet dæk på værkstederne.  

Det sker for at give styrelsen et overblik over, hvor mange dæk, der er i dag af denne type og hvor mange, der vil skulle håndteres i fremtiden.  

Derfor beder Dækbranchens Miljøfond og Miljøstyrelsen nu værkstedschefer om at udfylde et spørgeskema, som kan give dette overblik. Spørgeskemaet kan findes her. 

Miljøstyrelsen forsikrer om, at informationerne som afgives, udelukkede vil blive anvendt til at estimere det samlede antal af disse dæk samt til arbejdet med fremtidige løsninger til håndtering af disse dæk. 

Ifølge Dækbranchens Miljøfond er det vigtigt, at værkstederne svarer på undersøgelsen, idet flere forhandlere og værksteder oplever, at dækindsamlere ikke vil tage disse dæktyper med. Dermed kan forhandlerne eller værkstederne ikke kan komme af med dækkene eller må aflevere dem mod betaling på offentlige genbrugsstationer.  

“Det er vigtigt, at der findes en langsigtet løsning på håndtering af disse dæk, og derfor vil jeg opfordre til, at værkstedscheferne deltager i undersøgelsen,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

Der er deadline på at svare på undersøgelsen d. 22. april.