Mange virksomheder i autobranchen mangler karrosseriteknikere. De to skoler i Danmark, som uddanner karrosseriteknikere eller pladesmede, som de hed før i tiden, melder begge om underskud af elever. Både College360 i Silkeborg og TEC i Hvidovre kunne afsætte langt flere elever til virksomhederne, hvis de bare havde eleverne. 

Derfor kan der være idé i at spørge på skolerne i lokalområdet, om der skulle være mekanikere i skolepraktik, som kunne være interesseret i at skifte uddannelse.  

På hele landets erhvervsskoler går lige nu næsten 400 elever i skolepraktik inden for personvognsmekaniker. Det er altså elever, som er færdige med de to grundforløb og nu mangler en praktikplads som personvognsmekaniker. Står til det Daniel Krarup Jørgensen, der er uddannelsesleder på College360 skulle nogle af disse tilbydes at skifte retning inden for autobranchen. 

“Jeg har for nylig talt med et større bilhus, der manglede lærlinge på karrosseriområdet. Jeg anbefalede dem at kontakte skolepraktikcentret på den lokale erhvervsskole, og det har givet pote. Virksomheden skal nu ud at præsentere sig overfor eleverne i skolepraktik,” fortæller Daniel Krarup Jørgensen.  

Det er langt fra nogen usædvanlig historie, at de unge karrosseri-uddannede oprindeligt var på udkig efter en læreplads som mekaniker. 

Stor mangel i hovedstadsområdet

Alene i Københavnsområdet er der lige nu stor mangel på karrosseriteknikere. 

“Vi anslår, at der alene i Storkøbenhavn er lærepladser til yderligere 25 karrosseriteknikere, hvis vi kunne skaffe eleverne,” siger Per Nørregaard, der er uddannelseschef på TEC i Hvidovre. 

På College360 håber Daniel Krarup Jørgensen at branchen vil lade sig inspirere til at give eleverne en chance i andre grene end den de måske oprindeligt havde søgt. Hvis en elev søger en plads som mekaniker, men der ikke er en ledig plads, så kan eleven måske overbevises om en af de andre gode uddannelser i autobranchen – karrosseri eller autolak. 

Stigende optag af kvinder på autolak 

Blandt de unge, som vil være autolakerer, fortsætter andelen af kvinder med at stige. 33 elever er begyndt på Grundforløb2 på autolakereruddannelsen i august. Blandt dem er 15 kvinder – det svarer til 45 procent. Samlet for 2021 er andelen af kvinder 37,5 procent. Det er en stigning fra 31,5 procent i 2020. 

“Det er en meget klar tendens, at flere kvinder går den vej. Vi har nu set det på de seneste mange optag på uddannelsen,” siger Daniel Krarup Jørgensen. 

En ny stigende tendens på autolakerer-uddannelsen er Ny mesterlære. Det har længe været et problem at rekruttere lærlinge fra Sjælland til uddannelsen. Nu vil rekordmange være autolakerer via Ny Mesterlære- ordningen. Den har et andet forløb og er et alternativ til de 20 uger på grundforløb, hvor mesteren overtager ansvaret for at opfylde kompetencemålene forud for hovedforløbet. 

Sidste år indgik 16 elever en aftale om Ny Mesterlære. I første halvår af 2021 gik otte i gang med uddannelsen, og der kommer flere til i efteråret. 

“Vi glæder os over, at sjællænderne særligt på den måde kan få nye autolakerere, for dem vi har er primært på Sjælland,” siger Daniel Krarup Jørgensen.