AutoBranchen Danmark foreslår i lyset af manglen på biler, at politikerne ændrer eller helt fjerner reparationsgrænsen, så færre biler skrottes  

Manglen på nye biler ser desværre ud til at fortsætte en rum tid endnu, ligesom prisen på brugte biler stiger, fordi der også er færre tilgængelige brugte biler.  

For at bidrage til at komme manglen på biler til livs, foreslår AutoBranchen Danmark nu, at man fra politisk side undersøger mulighederne for at ændre eller fjerne den såkaldte reparationsgrænse.   

Reparationsgrænsen betyder, at biler, der er mere en 75 procent skadet betragtes som totalskadede og enten bliver skrottet eller bliver pålagt at betale registreringsafgift ved genopbygning.   

Dermed går en masse biler tabt, som blot forstærker manglen på biler, lyder bekymringen fra AutoBranchen Danmark.    

“Vi mener, at politikere bør kigge grundigt på reparationsgrænsen. Vi så helst, at den bliver helt fjernet, men i lyset af den aktuelle og påtrængende mangel på biler mener vi i hvert fald, at politikerne bør overveje at hæve eller helt fjerne reparationsgrænsen midlertidigt indtil bilmarkedet er normaliseret og der igen er mange nye biler på hylderne,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.   

“Udfra både et økonomisk og miljømæssigt perspektiv vil det ofte være en fornuftigt at reparere skadede biler, men det forhindrer reparationsgrænsen alt for tit i dag,” siger Gitte Seeberg.  

Reparationsgrænsen er senest blevet hævet med henholdsvis fem procentpoint i 2020 og ligeledes med fem procentpoint i 2019, så det burde være muligt at gøre igen, mener AutoBranchen Danmark.    

Kan sikre mere arbejde til værkstederne 

“Ved at fjerne eller hæve reparationsgrænsen nu kan vi ikke alene sikre, at en bil, der faktisk godt kan repareres, ikke bliver skrottet, vi sikrer også en masse opgaver til værkstederne og passer bedre på de ressourcer, der er blevet brugt til at bygge bilerne i første omgang,” siger Nicky Bobak, der er eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.   

Dermed vil flere penge også blive i Danmark i stedet for, at de sendes til udenlandske bilfabrikanter.  

AutoBranchen Danmark påpeger, at man eventuelt kan lave en differentiering, så man kun fjerner eller hæver reparationsgrænsen for biler op til en vis alder, fx 10 eller 15 år.  

“Argumentet for at beholde reparationsgrænsen har ofte været, at man dermed erstatter gamle biler med nye, men når der ikke er ret mange nye biler, mister det argument sin kraft. Men hvis man ønsker, at reparationsgrænsen stadig skal gælde for de ældste biler, må det være sådan. Det vigtigste for os er, at de nyere skadede biler bliver repareret i stedet for at blive skrottet,” siger Nicky Bobak.