Forsikring & Pension skiftede i oktober ud på posten som chef for Autotaks. Underdirektør Peder Herbo afløste underdirektør Maria Clausen, og i den anledning havde AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg og eftermarkedschef Nicky Bobak et indledende møde med Peder Herbo i sidste uge.

”Forsikringsbranchen er vores branches største samarbejdspartner. Vi er ikke altid tilfredse med den måde, de agerer på, men det er vigtigt, at vi kan tale sammen. Derfor var det godt at møde Peder Herbo,” siger Gitte Seeberg, der fik et godt indtryk af den nye mand i spidsen for Autotaks.

”Vi oplevede, at han gerne vil dialogen og havde gode idéer og tanker om samarbejdet. Blandt andet vil han gerne lave flere arbejdsgrupper med branchen, hvor forskellige emner kan diskuteres, strategisk og operationelt. Sådan et tiltag mangler vi, så det hilser vi velkommen.”

Autotaks er et meget vigtigt element i samarbejdet mellem autobranchen og forsikringsbranchen. Derfor er det vigtigt at være på bølgelængde, og det er særligt vigtigt for autobranchen, at F&P ikke blot dikterer reglerne, men lytter.

”I AutoBranchen Danmark har vi en stor rolle i supporten overfor medlemmerne. Derfor har vi god føling med, hvad der rør sig blandt reparatørerne. Den viden, som det giver, bringer vi videre til F&P i bestræbelserne på at være med til at påvirke systemet. Her håber vi, at Peder Herbo vil være lydhør, og vores første indtryk er positivt,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.