Priser på lakerernes materialer stiger voldsomt i øjeblikket. Derfor er den halvårlige opdatering af de bagvedliggende data i materialeindekset i Autotaks ikke tilstrækkelig, lyder det fra AutoBranchen Danmark.  

Det er ikke kun priserne på gas og el, der er steget voldsomt gennem det sidste stykke tid. Priserne på lak stiger også kraftigt, hvilket blot udfordrer økonomien i skadesbranchen endnu mere.  

Eksempelvis har en stor lakproducent hævet priserne med først 7,5 procent i februar og varslet ny stigning på yderligere 8,5 procent fra 1. maj. Dermed er prisen på lakprodukterne på få måneder steget med over 16 procent.      

“I forvejen er branchen hårdt presset af øgede energipriser og når mange materialer samtidig stiger voldsomt og stiger meget voldsomt hurtigt, kan det desværre udfordre en i forvejen udsat branche yderligere,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

Afregningspriserne på lakmaterialer, som er det skadesbranchen modtager i betaling for de produkter, de anvender til i deres arbejde, blev sidst justeret i Autotaks 8. februar, hvor opjusteringen, der foretages af Forsikring & Pension på baggrund af indrapporterede alt fra leverandørerne, var på cirka 6 procent.   

Det er godt, at priserne bliver løbende justeret, men det skal ske så ofte, at taksterne afspejler virkeligheden, lyder det fra AutoBranchen Danmark.   

Problemet er nemlig, at eksempelvis lakererne således bliver underbetalt for de materialer, de bruger, indtil afregningsprisen i Autotaks justeres.   

“De prisstigninger, der er gennemført på lakmaterialer i de seneste måneder, er ikke indregnet i Autotaks og dermed bliver lakererne de facto underbetalt, indtil justeringen finder sted. Det kan man måske leve med normalt, når priserne er nogenlunde i ro, men når priserne stigerne så meget, som tilfældet er nu, er det alvorligt og betyder, at lakererne mister mange penge,” siger Jørgen Gøttsche Petersen, der er forsikringskonsulent og rådgiver AutoBranchen Danmarks medlemmer om brugen af Autotaks.    

Tager sagen op med Forsikring & Pension

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg har derfor i denne uge rettet henvendelse til Forsikring & Pension med en opfordring til snarest muligt at justere lakmaterialepriserne i Autotaks, så skadesbranchen ikke bliver underbetalt.   

“Forsikring & Pension har flere gange anerkendt, at skadesbranchen står i en alvorlig situation. Det er derfor helt oplagt, at de justerer afregningspriserne, så de matcher den virkelighed, som der er på værkstederne og i lakkabinerne,” siger Gitte Seeberg.   

AutoBranchen Danmark har tidligere påpeget, at den halvårlige opdatering af priserne er for sjælden, når priserne stiger hurtigt. I fjor opdaterede Forsikring & Pension af samme grund priserne én gang mere end normalt.