Autolakerere bør oplyses om datoen for sidste timeprisregulering langt bedre. AutoBranchen Danmark har rejst sagen med Forsikring & Pension.

Når lakerere i dag får en rekvisition fra karrosseriværksteder, oplyses de ikke automatisk om datoen for sidste timeprisregulering. Det skyldes, at datoen for seneste regulering fremgår af side 1 på rapporten, som lakereren ikke ser, da denne kun får side 5, hvor rekvisitionen er.

Det betyder, at lakereren ikke automatisk kan følge med i, hvornår timeprisen sidst er blevet reguleret. Og det er ikke godt nok, mener AutoBranchen Danmark, der har rejst sagen over for Forsikring & Pension til både ekspertudvalgsmøder og direktørmøder.

Det betyder nemlig, at autolakerere nemt kan miste overblikket over, hvornår timeprisen er blevet reguleret fra de forskellige forsikringsselskaber.

”Det er afgørende for lakererne, at de har et godt overblik over, hvornår deres timepriser sidst er blevet forhandlet. Det er hele grundlaget for deres forretning, og dermed er det en afgørende viden, som de selvfølgelig bør oplyses om så ofte som muligt,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.

Han påpeger, at det særligt nu, hvor økonomien mange steder er presset, er vigtigt nemt at kunne følge med i timeprisreguleringerne:

”Vi oplever desværre, at mange lakerere ikke har fået reguleret deres timepriser i årevis. Det er helt uholdbart, når nu vi har set, hvordan udgifterne er steget ganske meget gennem snart lang tid. Derfor bør lakererne langt bedre kunne følge med i, hvornår timeprisen er reguleret, så de kan påtale det overfor både karrosseriværksted og forsikringsselskab, hvis der er gået for lang tid,” siger Nicky Bobak.

Indtil videre har Forsikring & Pension ikke ændret praksis, så datoen for seneste timeprisregulering kommer til automatisk at blive oplyst til lakereren, men AutoBranchen Danmark opfordrer til, at det sker snarest muligt:

”Det burde være en ren formalitet, og noget der kunne ordnes med et snuptag. Der er for os at se intet til hinder for, at en dato bliver oplyst til lakereren. Det ville være en god service fra Forsikring & Pension og noget, der virkelig vil hjælpe lakereren i hverdagen, hvor der skal holdes styr på mange forskellige aftaler med mange forskellige forsikringsselskaber,” siger Nicky Bobak.

AutoBranchen Danmark anbefaler, at man i skadesbranchen generelt beder om timeprisforhandlinger årligt, så timeprisen følger denne generelle prisudvikling og modsvarer de eventuelt stigende udgifter, som man måtte opleve i skadesbranchen generelt.

Tidligere undersøgelser har blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer har vist, at timepriserne mange steder ikke er blevet reguleret i årevis. Samtidig modsvarer de timeprisforhøjelser, der faktisk har fundet sted, langt fra de øgede udgifter, som skadesbranchen har oplevet.

AutoBranchen Danmark offentliggør inden for kort tid et diskussionsoplæg om skadesbranchens fremtid, der blandt andet indeholder en analyse af økonomien i skadesbranchen, ligesom oplægget lægger op til en diskussion af vilkårene i skadesbranchen, og hvordan man fremtidssikrer branchen, der står i en svær økonomisk situation og har gjort det gennem længere tid.