Julen er højtid for julefrokoster, og på mange virksomheder bliver der hvert år arrangeret en årlig firmajulefrokost for de ansatte. Hvis uheldet er ude, og den ansatte kommer til skade under de festlige forhold, melder spørgsmålet sig, om der er tale om en arbejdsskade eller ej. 

“Spørgsmålet kan der ikke svares entydigt hverken ja eller nej til. Der er nemlig tale om en helt konkret vurdering, hvor der må lægges vægt på en lang række forskellige faktorer,” siger William Vegenfeldt, jurist i AutoBranchens ArbejdsgiverForening, ABAF. 

“Jo større tilknytning ulykken har til arbejdet, desto større er sandsynligheden for, at ulykken bliver anerkendt som en arbejdsskade,” fortsætter han.  

Hvis julefrokosten fx bliver arrangeret af arbejdsgiver (eller på dennes opfordring) og i dennes interesse, og de ansatte er blevet opfordret til at deltage, så er skaden formentlig dækket af arbejdsskadesikringsloven. 

“På samme måde har det betydning, om arbejdsgiver deltager i festen. Hvis chefen har været med, men er gået tidligt, vil skaden formentlig også være omfattet, så længe den officielle fest stadig er i gang. Hvis et par ansatte derimod er gået videre i byen eller blevet hængende til festen længe efter, at der er lukket og slukket, er det den enkeltes ulykkesforsikring, der dækker en eventuel skade,” siger William Vegenfeldt videre. 

Det har altså betydning: 

  • Om julefrokosten er arrangeret i arbejdsgivers interesse, fx for at styrke sammenholdet blandt medarbejderne. 
  • Om arbejdsgiver har opfordret de ansatte til at deltage. 
  • Om arbejdsgiver selv deltager eller har deltaget, og den officielle fest stadig er i gang. 
  • Om festen er betalt helt eller delvist af arbejdsgiver. 
  • Om skaden er sket som en ”naturlig del” af julefrokosten, fx ved dans. Derimod vil et slagsmål mellem to ansatte, eller en tur op på taget i kådhed, blive betragtet som en privat handling og dermed ikke være arbejdsgivers juridiske ansvar, hvorfor arbejdsskadeforsikringen heller ikke dækker ulykken. 

Derimod har det ingen betydning: 

  • Om den ansatte er påvirket af alkohol, har som hovedregel ikke betydning for, om skaden bliver anerkendt, men det kan have betydning for den senere erstatningsudmåling. 
  • Om julefrokosten foregår i eller uden for arbejdstiden. 
  • Om den officielle julefrokost afholdes på arbejdspladsen eller et andet sted fx en restaurant. 

Husk at anmelde skaden 

Juristen slår fast, at ansatte, som kommer til skade under en julefrokost, har mulighed for at få erstatning for varigt mén og/eller tab af erhvervsevne, hvis ulykken bliver anerkendt som en arbejdsskade og har påført den ansatte et varigt mén og/eller nedsat erhvervsevne. 

“Det er derfor vigtigt, at skaden anmeldes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), hvis den ansatte har haft én eller flere dages fravær ud over den dag, hvor skaden er sket eller hvis der er udsigt til, at den ansatte kan få erstatning eller andre ydelser efter arbejdsskadesikringsloven,” siger han. 

En arbejdsulykke skal anmeldes hurtigst muligt og senest 14 dage efter skaden er sket. Du kan som arbejdsgiver få en bøde, hvis du ikke anmelder en arbejdsskade inden for fristen. 

Kontakt ABAF hvis du har spørgsmål vedrørende arbejdsskader.