Al hjælp er kærkommen, men Folketingets vinterhjælp, der skal kompensere for de høje energiudgifter, er en utilstrækkelig håndsrækning. Se hvilke tiltag, der kan hjælpe dig   

I fredags præsenterede et stort flertal af Folketingets partier en aftale om vinterhjælp, der skal hjælpe både borgere og virksomheder, der er ramt af tårnhøje udgifter til energi, primært gas og el. 

Aftalen indeholder en stribe initiativer, hvoraf et par stykker kan komme virksomheder og herunder autobranchen og eftermarkedet til gode.    

Aftalens mest markante tiltag – en nedsætning af den almindelige elafgift med knap 69 øre – må man dog kigge langt efter i autobranchen. Brancheorganisationen SKAD har overfor Motormagasinet omtalt nedsættelsen som et positivt tiltag, men den kommer næppe eftermarkedet og landets lakerere til gode. Det er nemlig primært husholdninger og ikke-momsregistrerede erhverv, der betaler den almindelige elafgift i dag.   

Til gengæld er der aftalt en indefrysningsordning for virksomheder, der betyder, at virksomheder kan udskyde betaling af dele af energiregningen.   

Ordningen giver mulighed for indefrysning i 12 måneder, en afdragspause på et år med en efterfølgende afdragsperiode på op til fire år. Renten vil fastsættes til cirka 4,4 procent.    

Samtidig er der en særlig indefrysningsordning for energiintensive virksomheder, som defineres som virksomheder, hvor udgifterne til energi svarede til tre procent af omsætningen i 2021. Her vil flere autolakerere kunne være relevante. Energiintensive virksomheder kan ifølge aftalen opnå indefrysning under ordningen for op til 50 pct. af virksomhedens ekstraudgifter til el og gas, når prisen på henholdsvis el og gas overstiger det dobbelte af den gennemsnitlige pris i 2021.   

Ordningerne vil blive frivillige og administreres af Erhvervsstyrelsen.    

Frygter større økonomiske problemer

“Det er skuffende, at eftermarkedet og lakererne, der er ligesom andre energitunge erhverv som gartnere og bageri er hårdt ramt af energipriserne, ikke får en større håndsrækning. Vi risikerer desværre, at de økonomiske udfordringer på eftermarkedet vil vokse sig endnu større, end de allerede er. Det kommer vi til at følge tæt i den nærmeste tid,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.    

Virksomhederne og dermed eftermarkedet ligesom husholdningerne vil ifølge aftalen opnå en besparelse på 3,1 øre pr. KW-time i 2023 som følge af en nedsættelse af elforbrugernes tarifbetaling til Energinet.   

”Enhver hjælp er selvfølgelig kærkommen, da mange virksomheder i autobranchen for tiden lider under de høje energiudgifter. Det er godt med en afdragsordning, da det måske kan forhindre at nogle værksteder eller lakerer går konkurs. Men da der kun er tale om et lån, og renterne også er betragtelige, kommer det næppe til at have en meget stor positiv effekt på sigt. Mange virksomheder risikerer i stedet at opbygge stor gæld, som jo skal betales tilbage på et senere tidspunkt,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.    

“Afgiftsnedsættelsen på tarifbetalingen er meget beskeden, og energiudgifterne vil for autobranchen stadig være meget store og true mange virksomheder. Så autobranchen har samlet set ikke fået en håndsrækning i det omfang, som man kunne have håbet på. Det er et lille plaster på et stort sår,” siger Gitte Seeberg.   

AutoBranchen Danmark opfordrer til, at værksteder og autolakerere lægger udgifterne til energi oven i deres timepriser eller fakturerer særlige energitillæg. Alle større forsikringsselskaber foruden Tryg yder energibidrag til autolakererne.