De stigende gaspriser gør ondt på autolakererne, som i forvejen er pressede på indtjeningen pr bil de reparerer. AutoBranchen Danmark har opfordret Forsikring & Pension til at se på situationen.  

AutoBranchen Danmark anbefaler, at lakererne kigger på deres omkostning i forhold til de gigantiske prisstigninger, og får lavet aftaler med kunderne. Et energitillæg kan føjes til afregningen i Autotaks. 

Det er en kendt sag, at energipriserne er steget voldsomt de seneste måneder. Det gælder både gas, brændstof og el. AutoBranchen Danmark bliver nu kontaktet af medlemmer, som ser voldsomt stigende priser. Autolakererne bruger gas i deres tørrekabiner, og de mærker i høj grad prisernes himmelflugt. 

Centrum Autolakering i Ringsted er et godt eksempel på gasprisens kraftige aftryk i regnskabet. 

Fra et kvartal til et andet er acontobetalingen på naturgas steget fra 22.000 kroner til 99.000 kroner. Udgiften er blevet 4,5 gange større. Direktør og ejer Henrik Mortensen har regnet ud, at han skal betale 320.000 kroner mere for gas fra det ene år til det andet, hvis priserne holder sit nuværende niveau. 

“Jeg vidste godt, at gaspriserne var steget, men det er en voldsom stigning, og det er en stigning, som kan mærkes,” siger Henrik Mortensen.  

AutoBranchen Danmarks eftermarkedschef Nicky Bobak roser Centrum Autolakering for at levere eksemplerne. Han har også noteret sig de voldsomme stigninger, og han anbefaler, at lakererne får et tillæg med på afregningen. 

“Så store stigninger er naturligvis ikke holdbare. Normalt vil en virksomhed lægge en omkostningsstigning ud til kunden, for virksomheden skal have sine omkostninger dækket. Derfor opfordrer vi til, at man går i dialog med karrosseriværkstedet og får lagt udgiften på som et tillæg,” siger Nicky Bobak. 

AutoBranchen Danmark har kontaktet forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension for at gøre opmærksom på problematikken. Det er også Forsikring & Pension, der står bag Autotaks.  

“F&P kan oprette et felt til et sådant tillæg i systemet, men indtil det er gjort, anbefaler vi branchen, at man bruger et 1000-nummer og påfører rapporten et tillæg for energi. Her er det så vigtigt, at man bruger de rigtige koder af 1000-nummeret, så både lakerer og karrosseriværksted får tildelt en værdi,” siger Nicky Bobak.  

“Hvis forsikringsselskaberne ikke vil imødekomme disse ønsker om tillæg, er det vigtigt, at vi i AutoBranchen Danmark får besked, så vi kan tage den dialog med Forsikring & Pension,” siger han videre.  

Gasprisen er steget voldsomt, men de øvrige energipriser er også løbet i vejret. For Centrum Autolakering er udgiften til el lidt mere end fordoblet og samlet set vil udgiften til energi stige med omtrent 400.000 kroner årligt ved de nuværende priser.