Efter længere tids fokus på timepriser har flere fået hævet deres timepriser. Stigningerne modsvarer dog ikke de øgede udgifter, som skadesbranchen oplever. 

AutoBranchen Danmark har siden sidste år haft fokus på behovet for at få hævet timepriserne på både lak og karrosseri. Det var i første omgang affødt af de stærkt stigende udgifter til energi, materialer og andre services, men også af, at det største tyske bilforsikringsselskab HUK-Coburg hævede timepriserne over en bred kam for både lak og karrosseri.  

Da AutoBranchen Danmark i december 2022 undersøgte, hvorvidt branchen havde fået hævet timepriserne, svarede 62 procent nej til, at de havde fået hævet timeprisen inden for det seneste år. I en ny undersøgelse blandt AutoBranchen Danmarks medlemmer svarer 43 procent nu nej til, at de har fået hævet timepriserne indenfor det seneste år.

41 procent af respondenterne svarer omvendt ja til, at de har fået hævet timepriserne inden for det sidste år, mens 16 procent svarer “andet”, hvilket i høj grad dækker over, at mange kun har fået hævet timeprisen fra nogle forsikringsselskaber, men langt fra alle.  

“Det er særdeles positivt, at flere i branchen får tilkæmpet sig de timeprisstigninger, som der er så nødvendige for at sikre en bedre forretning,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.  

Han fastholder dog, at det overordnet set er dybt utilfredsstillende, at branchen generelt ikke bare automatisk får årlige reguleringer af timeprisen. 

“Vi ser jo, at forsikringsselskaberne ikke er bange for selv at regulere deres præmier igen og igen, så de burde kunne forstå behovet, som der er i skadesbranchen for, at timepriserne ikke blive udhulet,” siger Nicky Bobak.  

Tidligere undersøgelser fra AutoBranchen Danmark har vist, at det ikke er ualmindeligt, at der er gået flere år, siden timepriserne er blevet reguleret på værksteder og hos lakerere. Der er endda eksempler på, at timepriserne ikke er blevet hævet i omkring ti år.  

For dem, der faktisk har fået timepriserne, er der i den nye undersøgelse dog en positiv udvikling at spore i forhold sidste undersøgelse i december. Antallet af respondenter, der svarer, at timeprisstigninger modsvarer inflation og øgede udgifter, er næsten fordoblet fra 2,3 procent til 3,9 procent. Andelen, der svarer, at det er tæt på, at timeprisstigningerne modsvarer de øgede udgifter, er fordoblet fra 14 procent til 29 procent.  

I sidste undersøgelse svarede 75 procent, at timeprisstigninger langt fra modsvarer de øgede udgifter. Den andel er i den aktuelle undersøgelse faldet til 63 procent. 

“Det er positivt, at det går fremad med timeprisstigningernes størrelse, men efterslæbet er stadig alt for stort. Det duer simpelthen ikke. Og vi oplever fortsat også, at timeprisstigninger mødes med modkrav om øget bundlinjerabat, der udhuler eller helt undergraver de timeprisstigninger, man får,” siger Nicky Bobak. 

Han opfordrer alle i branchen til at presse på for timeprisstigninger, hvis man ikke har fået det i løbet af det sidste år og opfordrer ligeledes til, at man sikrer sig stigninger, der svarer til de reelle udgifter, man har. 

AutoBranchen Danmark står som altid klar med råd og vejledning, hvis du skulle have brug for det. Nicky Bobak kan kontaktes på nbo@abdk.dk eller 31 39 43 16