For at stå bedst muligt over for forsikringsselskaberne kan et mere formaliseret samarbejde mellem værksted og lakerer ofte være en god ide 

Ofte fungerer samarbejdet mellem værksted og lakerere godt – indtil det lige pludselig ikke fungerer længere. Og hvad gør man så? Hvordan sikrer man forretningen og dens fremtid? Og kan man undgå, at det ender galt? 

Det var temaerne på en fagsnak til AutoBranchen Danmarks årsdag, der blev afholdt i Brande i sidste uge.  

I dag er samarbejdet mellem værksteder og lakerere ofte enten baseret på samarbejdsaftaler, der specificerer afregning og leveringsaftaler eller også er det baseret på mundtlige aftaler – ofte uden nogen form for binding.  

AutoBranchen Danmark anbefaler generelt, at man får sat skriftlige rammer om sit samarbejde, men understreger, at skriftlige aftaler ikke behøver være bindende for år og måneder. 

“Man kan i stedet nøjes med at have nogle samhandelsbetingelser, der gælder, så længe man samarbejder,” lød det til fagsnakken fra Abid Khan, der er juridisk chef i AutoBranchen Danmark.  

Her kan man eksempelvis præcisere, hvor ofte værkstedet skal have timeprisforhandlinger med forsikringsselskabet og hvilke forventninger, man mellem samarbejdspartnerne har til korrekt taksering, og – ikke mindst – hvem der skal betale, hvis det glipper. Samtidig kan man præcisere hvilken part, der skal stå for hvilke opgaver (fx slib og afmontering) og hvilke krav, man har til kvalitet. Endelig kan man præcisere, hvilke forventninger, der er til efteruddannelse og fyraftensmøder.  

“At have noget på skrift gør det ofte nemmere at samarbejde; især hvis der opstår problemer,” sagde Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.   

“Tænk over jeres hverdag. Hvilke områder er det, som kan give frustrationer og overvej så om det ikke ville være gavnligt at få defineret spillereglerne på skrift,” sagde han videre. 

Både Abid Khan og Nicky Bobak fastslog, at det kan føles grænseoverskridende at foreslå en skriftlig samarbejdsaftale, hvis man allerede har samarbejdet i flere år. Men her er AutoBranchen Danmark klar til at bistå. 

“Vi hjælper meget gerne både med udkast til betingelser for samarbejde – både juridisk og teknisk. Og vi giver også gerne bare gode råd,” sagde Abid Khan.   

Abid Khan fremhævede til fagsnakken, at fælles front og godt samarbejde mellem lakerer og værksted er afgørende, når skadesbranchen står over for forsikringsselskaberne.  

“Ved at stå sammen står man stærkere, når man skal kæmpe for bedre afregning. Hvis man skal sikre sig højere indtægter, kommer der mere ud af at prøve at gøre de indtægter, man skal dele, større – i stedet for at skulle kæmpe indbyrdes om en stadig færre og færre indtægter,” siger Abid Khan.