I samarbejde med Dansk Metal har AutoBranchen Danmark i et år arbejdet med trivsel på arbejdspladsen i indsatsen for “Respekt på Værkstedet”. 

En række virksomheder deltog for at arbejde forebyggende med trivslen. Arbejdet har resulteret i en rapport, som giver værktøjer til at arbejde med trivslen i autobranchens virksomheder.

Den rapport kan du nu ganske gratis hente her i PDF.

Du kan også få den i trykt version ved at kontakte kommunikations- og uddannelseskonsulent Carsten Ritter.  

“Vi ved alle sammen godt, at vores branche er presset af alle mulige årsager. Alle arbejder hårdt for at få det hele til at gå op med stigende omkostninger, måske faldende salg og en lang række andre forhold. Samtidig har vi mangel på arbejdskraft inden for flere områder. Det presser branchen endnu hårdere og øger behovet for at kunne rekruttere bredere og fastholde medarbejdere,” siger Gitte Seeberg, administrerende direktør i AutoBranchen Danmark.   

Der er mangel på autolakerere og endnu mere på karrosseriteknikere.  Mekanikere er der også underskud af i de fleste regioner, og de er samtidig eftertragtede i mange andre brancher, fordi de har en alsidig uddannelse, der kan bruges til meget. Alle disse ting gør løn og arbejdsforhold til vigtige parametre.  

“Vi ved fra vores egne undersøgelser, at lærlinge sætter trivsel højt, og det gør alle andre selvfølgelig også. Alle fortjener at blive behandlet med værdighed og respekt. Men forskellige ting kan udfordre respekten på værkstedet. Dårlig omgangstone, mangel på anerkendelse, fordomme eller fællesskaber, som ikke respekterer et nej, kan være med til at gøre arbejdslivet dårligt eller føre til krænkende hændelser,” siger Gitte Seeberg videre.  

På den baggrund har forebyggelse været hovedmålet med “Respekt på Værkstedet” og den nye rapport er lavet som en hjælp til, hvordan autoværksteder kan arbejde forebyggende med at skabe et godt arbejdsmiljø fri for krænkelser.  

Rapporten skitserer blandt andet en række måder, hvor man som leder, tillidsvalgt eller medarbejder kan arbejde med trivslen på værkstedet.  

  • Spørg og lyt (Er du i tvivl om noget, så spørg. Har du sagt noget, som en kollega eller medarbejder kan misforstå) 
  • Undvig ikke den svære samtale 
  • Sørg for at alle er informeret og føler sig velinformeret 
  • Lav et sprogligt servicetjek. Vores sprog kan ramme hårdt og skævt, og vi tager mange ord fra samfundet med ind på arbejdspladsen. Men passer de der? 

I arbejdet er der en række vigtige opmærksomhedspunkter at tage højde for. Der eksisterer fx en fortælling om, at man skal kunne klare en hård tone, hvis man skal kunne arbejde på et værksted. Sådan en fortælling kan virke skræmmende på eventuel ny arbejdskraft.  

Det er også vigtigt at være opmærksom på, om man på arbejdspladsen er fælles om at sikre den gode trivsel. Erfaringen fra arbejdet med “Respekt på Værkstedet” tyder på, at selv om kvinder kun udgør omtrent 10 procent af medarbejderne i branchen, så er det som oftest kvinder, der er ansvarlige for trivslen på et værksted eller i det hele taget i branchen.