Selvom landets autolakerere burde få energibidrag på de fleste skader, ender det alt for ofte med at energibidraget glipper, viser medlemsundersøgelse.   

Siden foråret har 28 af landets forsikringsselskaber ydet energibidrag til landets autolakerere, når de maler biler. Det er en konsekvens af de høje udgifter til energi, som lakererne kæmper med og som betyder, at udgifterne på malerværkstederne er eksploderet, at mange har måtte fyre medarbejdere og flere og flere frygter konkurs.   

Og selvom det af de store forsikringsselskaber kun er Tryg, der nægter at give energibidrag, er det langt fra alle de resterende selskabers skader, hvor lakererne får energibidrag.   

Det viser en medlemsundersøgelse foretaget af AutoBranchen Danmark blandt de medlemmer af organisationen, der er autolakerere.   

Tryg har en markedsandel på cirka 30 procent, så i princippet burde lakererne få energibidrag på i omegnen af 70 procent af skaderne. Det er dog slet ikke tilfældet.  

Flest – cirka hver tredje autolakerer – får kun energibidrag godkendt af forsikringsselskaberne på under 25 procent af skaderne, herefter svarer cirka hver fjerde autolakerer, at de får energibidrag på mellem 25 og 50 procent af skaderne. 11 procent svarer, at de får godkendt energibidrag på 50-75 procent af skaderne, mens 6 procent svarer, at de får energibidrag på over 75 procent af skaderne. Hver tiende svarer, at de ikke får energibidrag.   

Hiv fat i værkstedskunder og tjek rapporterne

Og det er slet ikke godt nok, fastslår Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.   

“Lakererne står i en svær og kritisk situation, hvor mange er tvunget til at fyre og hvor overskud er vendt til underskud. Derfor duer det overhovedet ikke, at de ikke får den kompensation for deres høje energiudgifter, som de krav på. Det bærer lakererne selv noget af ansvaret for, men mange værksteder glemmer for tit at få det med på rapporten i Autotaks og det sker desværre også, at taksatorer fjerner energibidraget fra rapporten,” siger Nicky Bobak.   

Han opfordrer derfor til, at lakererne bliver endnu bedre til at holde øje med deres værkstedskunder og deres rapporter, ligesom han opfordrer værkstederne til selv at huske at notere energibidraget.   

“Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at undgå fyringer og konkurser, og derfor gælder det om at få alle de energibidrag, man har krav på. Værkstederne og forsikringsselskaberne har et ansvar overfor autolakererne som underleverandør, som de ikke må svigte,” fastslår Nicky Bobak.   

Genforhandl timeprisen

AutoBranchen Danmark har samtidig opfordret til, at autolakererne beder deres værkstedskunder om at igangsætte timeprisforhandlinger med forsikringsselskaberne, da energiudgifterne historisk har været indeholdt i timeprisen. Det råd har knap halvdelen af autolakererne fulgt og heraf svarer ti procent, at det allerede har resulteret i øgede timepriser.  

“Det er selvfølgelig slet ikke nok, men det viser dog, at det faktisk er muligt at komme igennem med krav om øgede timepriser, hvis man gør sit forarbejde,” siger Nicky Bobak og fastslår, at AutoBranchen Danmark gerne giver råd og vejledning om samarbejdet med både værksteder og forsikringsselskaber.   

AutoBranchen Danmark tilbyder gratis fyraftensmøder om bedre taksering – herunder energibidrag. Det kan man som autolakerer holde for sin kunder. Møderne afholdes af AutoBranchen Danmarks eftermarkedskonsulent Lars Baun Vilhelmsen og forsikringskonsulent Jørgen Gøttsche Petersen.