Overenskomsten mellem ABAF (Dansk Erhverv Arbejdsgiver) og Dansk Metal er fornyet for de kommende to år. Aftalen faldt på plads sent onsdag aften efter gode og konstruktive forhandlinger. 

Aftalen betyder, at arbejdsgiver fra den 1. juni 2023 betaler 10 procent i pensionsbidrag, mens medarbejderens bidrag sænkes til 2 procent. Den 1. marts 2024 stiger arbejdsgivers bidrag til Fritvalgskontoen med 2 procent, så det således udgør 9 procent.  

Pr. 1. juli 2023 vil der desuden være 24 ugers betalt forældreorlov.  

“Overenskomsten mellem ABAF og Dansk Metal indeholder mange af de samme elementer fra industriforliget. Det er forventet, og det er godt. Jeg synes, at man har indgået ansvarlige overenskomster, hvor begge parter har lyttet til hinanden i en tid, hvor udgifterne stiger og forbrugertilliden er i bund. Det er glædeligt, at vi nu kan se fremad og koncentrere os om at tjene penge til branchen,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark. 

Kontakten har været der længe, men AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF) og Dansk Metal afventede det store industriforlig, før de for alvor tog fat i forhandlingerne.  

Advokat og sekretariatschef i AutoBranchens ArbejdsgiverForening (ABAF), Maria Barfoed, har stået i spidsen for forhandlingerne, og hun glæder sig over, at man har lavet en mere enkel aftale end Industriens aftale. 

“Allerførst vil jeg sige, at vi har haft nogle gode og konstruktive forhandlinger og fået en god aftale på plads,” siger Maria Barfoed.  

“Vores aftale udspringer naturligvis af industriforliget, men vores aftale er væsentlig mere enkel med i alt 27 aftaler mod industriens 59. Heri ligger blandt andet, at vi lykkedes med ikke at få indskrevet en lang række aftaler om natarbejde, som har været et gennemgående lønmodtagerkrav på mange øvrige overenskomster. Vores gennemgående fokus har været alene at medtage aftaler, som har relevans for vores område, og ikke fylde overenskomsten med “unødig ’juristeri”, som var det udtryk vores formand Ejgild Christensen brugte,” fortsætter Maria Barfoed.   

Hun fremhæver en detalje mere fra overenskomsten – en detalje, der kan være vigtig for nogle arbejdsgivere. Det er nemlig aftalt, at arbejdsgiver får adgang til at varsle ferie på forskud dvs. til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent. En sådan lokalaftale skal indgås skriftligt med en tillidsrepræsentant.  

ABAF og Malerforbundet tager fat på forhandlingerne på malerområdet i næste uge.