Taksatorringen, hvis taksatorkorps fungerer som taksatorer for en række små og mellemstore forsikringsselskaber, har lanceret en række guidelines, som ikke er clearet med branchen. De nye guidelines, som man kalder “Rigtigt Første Gang”, har været rundt om enkelte store bilhuse, men resten af branchen er ikke blevet hørt. 

Formålet skulle være, at værkstedstilbud i størst muligt omfang kan behandles af Taksatorringens automatiske godkendelsesprocesser eller af taksator, uden efterfølgende tillægsrapporter. 

Taksatorringen forholder sig til, at det “kun” er guidelines og derfor ikke skal tages som en vedtaget “norm”, men det forholder eftermarkedschef, Nicky Bobak fra AutoBranchen Danmark sig imidlertid tvivlende overfor. 

“Taksatorringen ønsker, at færrest mulige rapporter skal behandles manuelt og indeholde tillægsrapporter. Med andre ord ønsker man at så mange skadesreparatører som muligt retter ind efter disse “guidelines”. Det betyder også, at man vil tage markedsandele fra dem, der ikke retter ind og give til dem, der gør,” siger Nicky Bobak og fortsætter: 

“På den måde presser man reparatørerne yderligere og man påfører dem sværere vilkår. Man dikterer dem vel nærmest en række nye regler. Det mener vi i AutoBranchen Danmark ikke, at man kan gøre uden en forudgående dialog med den enkelte,” siger han videre.   

Nicky Bobak siger det med baggrund i, at Taksatorringen samtidig meddeler, at de har etableret A++, der er en nyudviklet datadrevet beregningsmodel, der med baggrund i korrekte tilbud vurderer hvilke værksteder, der kan “forfremmes” til A++ værksted. Disse værksteder underlægges lempeligere regler og dermed større automatiseringsgrad, så et større antal værkstedstilbud kan behandles “Rigtigt Første Gang”, og på den måde også reducerer antallet af tillægsrapporter.  

Ifølge AutoBranchen Danmarks juridiske chef, Abid Khan, kan der også være en juridisk problemstilling i, at Taksatorringen indfører nye regler uden en forudgående dialog med sine reparatører. 

“Det kan godt være, at man betegner det som guidelines, men det er let at se som en aftaleændring, når kunden er meget afhængig af disse guidelines, og disse nye retningslinjer er væsentlige. Man skal med andre ord se på indholdet her og ikke blot på betegnelsen, selv om Taksatorringen kalder det guidelines,” siger Abid Khan. 

Eftermarkedschefen fra AutoBranchen Danmark slår fast, at organisationen er meget opmærksom på situationen og vil følge op.  

“Vi vil dykke endnu mere grundigt ned i disse guidelines og følge op. Vi mener, at det er en meget bekymrende tendens,” siger Nicky Bobak.