Knap hver fjerde værksteder oplever ugentlig eller flere gange ugentligt, at problemer med taksering betyder, at værkstedet eller autolakereren ikke får den rigtige afregning, viser undersøgelse  

Der er alt for ofte problemer med takseringen af de skader, som bliver løst på værksteder og af autolakerere. Problemerne med taksering er så store, at knap hver fjerde værksted enten ugentligt eller flere gange ugentlig oplever, at enten værkstedet eller autolakereren ikke får den rigtige betaling for det arbejde, der bliver udført.  

Det viser en rundspørge blandt de mange hundrede autoværksteder, der er medlem af AutoBranchen Danmark.   

15 procent oplever ugentlig, at problemer med taksering betyder, at afregningen ikke bliver rigtig og 9 procent oplever det flere gange om ugen, viser svarene fra de værksteder, der har deltaget i rundspørgen.   

27 procent oplever, at det sker månedligt, mens kun hver tredje oplever, at det sker sjældent eller aldrig.   

“Det er dybt utilfredsstillende, at værkstederne oplever, at der så store problemer med at sikre korrekt betaling for det arbejde, der udføres. Det burde være langt hovedparten af alle værksteder, der aldrig oplevede, at enten autolakererne eller dem selv ikke får forkert betaling,” siger Nicky Bobak, eftermarkedschef i AutoBranchen Danmark.   

Stærkt problematisk

Han påpeger, at det er noget, som skal tages meget alvorligt, da det påvirker indtjeningen i en branche, der i forvejen er presset.   

“Det burde ikke være et problem at få den betaling, som man har krav på. Men det er det. Og det er det for alt for mange, viser rundspørgen desværre,” siger Nicky Bobak.   

“Både lakerere og værksteder har selvfølgelig også et ansvar for selv at sikre, at de får korrekt betaling, men når så mange oplever problemer af et omfang, der betyder, at de netop ikke får korrekt betaling, så peger pilen også på Autotaks og Forsikring & Pension som systemejere. Det duer simpelthen ikke, at der er så store problemer med at taksere opgaverne korrekt,” siger Nicky Bobak.  

AutoBranchen Danmark vil bringe resultaterne af undersøgelsen videre til Forsikring & Pension. 

AutoBranchen Danmark tilbyder Autotaks-support. Det koster 75 kroner månedtligt i abonnement og abonnementet kan tegnes af både ikke-medlemmer og medlemmer af AutoBranchen Danmark.