To hoveder tænker næsten aldrig ens. Alligevel er opsætningen mellem værksteder og taksatorer struktureret ud fra en ide om, at to hoveder faktisk tænker ens. Problemstillingen foreligger når en taksator har vurderet at punkt 1-8 skal udbedres, undtagen punkt 7. Værkstedet ser problemstillingen tidligt, men prøver alligevel at lave skaden ud fra taksatorrapporten. Det jo det han bliver betalt for.

Vi ser det ofte at bilen får en farveforskel på baggrund af noget malerarbejde, der godt kunne laves bedre, såfremt det andet omkringliggende også blev malet. Andre gange ser vi at kunden får bilen tilbage med en brugt del, som vi egentlig ikke føler os fuldkommen glade for at montere og udlevere, fordi holdbarheden ikke er i top, eller at problemet nok vil komme tilbage om 3-4 år.

Det er vigtigt at huske, at tilbud og accept på tilbud er aftaleretlige koncepter. Når værkstedet laver et tilbud, og sender det ud til taksator, skal man tage højde for, at arbejdet skal udføres korrekt, i den rigtige kvalitet og i sidste ende – til gavn for kunden. Man skal ligeledes huske, at når man starter et arbejde, så har man accepteret kravet. Det er derfor ekstrem vigtigt for værkstederne at der bliver udarbejdet en fælles tilfredsstillende løsning med taksator, inden man påbegynder arbejdet.

En ny funktion i Autotaks/forsi.dk gør det nu muligt for taksator at anmode et værksted om at acceptere de ændringer, som taksator foretager på et modtaget tilbud. Dette er et positivt skridt for at gøre processen mere gennemsigtig og sikre, at taksator og værksted kan afstemme forventningerne under udførslen af arbejdet på bilen.

Men det løser ikke hele problemstillingen.

Der kan stadig opstå problemstillinger såfremt taksator alene ønsker noget specifikt på bilen lavet. Den nye egenskab i Autotaks/forsi.dk er blot for at videreformidle ændringer som taksator måtte have i henhold til værkstedets tilbud. Det er vigtigt at værkstedet ikke påbegynder et arbejde, hvis de allerede – ud fra et helhedsbillede kan se, at komplikationer vil opstå, såfremt noget andet materiale eller arbejde ikke bliver udført.

Til sidst bør det nævnes, at såfremt man ikke kan stå inde for taksatorens tilbud, skal man skriftligt (ved svar på tilbuddet), gøre det klart for taksatoren, at man ikke vil tage ansvar for fx en farveforskel der kan opstå, eller for holdbarheden af de brugte reservedele. På den måde er taksator blevet gjort opmærksom på ovenstående, hvorfor værkstedet kan opkræve penge for yderligere arbejde, idet taksator allerede er blevet gjort opmærksom på de mulige skavanker.