‘Vi kommer uanmeldt i løbet af de næste 12 måneder’. Sådan lyder det i et brev fra Arbejdstilsynet til en lang række værksteder og virksomheder i autobranchen. Det betyder i praksis, at alle aktører i branchen i den kommende tid kan forvente et besøg, hvor der kigges på både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Nicky Bobak, som er chef for AutoBranchen Danmarks Videncenter, understreger, at alle virksomheder skal tage arbejdsmiljøet meget alvorligt. Uanset om Arbejdstilsynet varsler besøg eller ej.

“Før det netop overståede folketingsvalg besluttede et bredt flertal på Christiansborg at overføre 460 mio. kr. til Arbejdstilsynet frem mod 2022. Det betyder, at et tilsyn, der ellers i flere år har været underlagt besparelser, nu får flere muskler. Og derfor også i stigende grad må forventes at tjekke op på blandt andet autobranchen”, siger Nicky Bobak.

Breve sendt til medlemmer af AutoBranchen Danmark i starten af maj 2019 viser, at de pågældende virksomheder inden for en måned og altså et år frem kan forvente besøg. Derfor kan de første besøg være i gang fra midten af juni.

AutoBranchen Danmark er meget interesseret i, hvad arbejdstilsynet spørger ind til og sætter fokus på ved de kommende besøg. Du og din virksomhed er meget velkommen til at kontakte Nicky Bobak på tlf. 40 50 05 44 eller nbo@abvc.dk. På den måde kan AutoBranchen Danmark indsamle konkrete viden om, hvordan vi løfter og forbedrer endnu flere værksteder, når det kommer til arbejdsmiljø.

Flere emner på tjeklisten

Alle virksomheder skal lave en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), hvis de har ansatte. Hvis eksempelvis et autoværksted eller et autolakereri ikke har en gyldig APV ved tilsynet, får arbejdspladsen et påbud.

AutoBranchen Danmark arbejder sammen med ABAS Miljøservice, der kan hjælpe med opgaver og forberedelse til besøgene og eksempelvis udarbejdelsen af en APV. Med APV’en skal virksomheden se på, om der er problemer med arbejdsmiljøet. Dertil skal der analyses på, hvad der eksempelvis fører til sygefravær. Når værksteder har styr på det, skal der prioriteres mellem problemer og peges på konkrete løsninger. En APV skal revideres mindst hvert tredje år.

“På mange værksteder og autolakerier vil der blive kigget på både værnemidler, sikkerhed, udsugning og lignende. Det sammenholder Arbejdstilsynet så med, om den givne medarbejder har den konkrete uddannelse til at udføre det specifikke arbejde”, forklarer Nicky Bobak.

“Dertil gennemgås mange af de relevante maskiner og værktøj. Det kan eksempelvis være autolifte eller sikkerhedsforanstaltninger ved elektriske køretøjer. Sammenlagt skal det bidrage til, at man har en sikker arbejdsplads, hvor risikoen for dødsulykker eller alvorlige skader er minimeret mest muligt”, siger chefen for AutoBranchen Danmarks Videncenter.

Tilsynet vil også guide

Arbejdstilsynet er også sat i verden for at vejlede virksomheder til at forbedre arbejdsmiljøet og give overblik over, hvor det oftest går galt i autobranchen.

“Tilsynet indsamler masser af erfaring og viden ved stribevis af værkstedsbesøg. Det danner også grundlaget for en vejledning til de virksomheder, som måske ikke er nået helt i mål og får påbud. Vi opfordrer selvfølgelig til, at man ikke når dertil”, siger Nicky Bobak.

En tjekliste til bedre arbejdsmiljø

Arbejdstilsynet vil i den kommende tid komme på flere uanmeldte besøg – også i autobranchen. Der er mange måder at forbedre sig på, og nogle udvalgte punkter er:

  • Få lavet en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV), der kan udpege konkrete problemer med fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
  • Sørg for, at alle maskiner og værnemidler overholder lovpligtige eftersyn.
  • Vær sikker på, at udvalgte medarbejdere har den lovpligtige uddannelse.
  • Hav alle brugsanvisninger til maskiner og tekniske hjælpemidler klar.

Man kan læse meget mere om før, under og efter tilsynet på Arbejdstilsynets egen hjemmeside gennem det her link.