6 ud af 10 forhandlere i ny undersøgelse har problemer med at finde arbejdskraft. Samtidig er ladestandere  nu den største udfordring for salget af elbiler. 

AutoBranchen Danmark har vanen tro spurgt medlemmerne om deres forventninger til bilsalget i 2. kvartal. Undersøgelsen afslørede meget dystre forventninger, da 2 ud af 3 forhandlere er påvirket af situationen i Ukraine.  Men undersøgelsen afslører også problemer med at skaffe arbejdskraft i branchen.  

I undersøgelsen svarer 59 procent af forhandlerne, at de har svært ved at finde kvalificeret arbejdskraft til deres forretning. Det er en markant stigning fra 2021, hvor kun 42 procent oplevede mangel på arbejdskraft. Problemet er klart størst hos nyvognsforretningerne, hvor 74 procent har problemer med at finde arbejdskraft, det gør sig ”kun” gældende i 43 procent af brugtvognsforretningerne.  

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg finder udviklingen bekymrende.  

”Det er problematisk, at branchens problemer vokser så markant på et år. Udfordringerne vil næppe blive mindre i de kommende år, hvor Danmark helt generelt vil komme til at mangle arbejdskraft. Derfor er det vigtigt, at branchen har fokus på at trække talenter ind så tidligt som muligt. Vi arbejder løbende på at tiltrække flere til autouddannelserne og sikre trivslen på uddannelserne, så frafaldet bliver så lavt som muligt,” forklarer Gitte Seeberg.  

Ifølge undersøgelsen har flest svært ved at tiltrække mekanikere. 81 procent af dem der mangler arbejdskraft, mangler mekanikere, efterfulgt af karosseriteknikere (43 procent) sælgere med 26 procent.  

Manglende ladestandere er den største forhindring for at sælge elbiler 

I undersøgelsen er forhandlerne og leasingselskaberne også blevet spurgt til, hvad der de vigtigste faktorer for at sælge flere elbiler. 

Flest (79 procent) svarer, at der skal et bedre netværk af ladestandere til, hvis der sælges flere elbiler. Den næststørste faktor er også relateret til rækkeviddeangst, da 63 procent svarer, bilernes rækkevidde skal forbedres. Tredje flest (53 procent) svarer ro om bilafgifterne. Gitte Seeberg kommenterer:  

”Historisk set har der været et meget stort fokus på, at der skulle være ro om bilafgifterne, derfor er det særdeles interessant, at både antallet af ladestandere og rækkevidde bliver opfattet som vigtigere. Det er udtryk for, at der endelig er kommet en langsigtet plan for afgifterne, som en samlet branche har efterlyst i årevis. På den måde virker bilafgifterne efter hensigten, selvom der har været alt for store vanskeligheder med at implementere afgifterne.”  

Udbredelsen af ladestandere er blevet bedre ift. undersøgelsen for 3. kvartal 2021. Den gang svarede kun 3 procent, at der var nok ladestandere i deres lokalområde. Det tal er næsten firdoblet til 11 procent.