Køretøjer indregistreret på overgangsordningen med WLTP-normen modtager næppe en endelig omberegning fra Motorstyrelsen i år.  

Som AutoBranchen Danmark har beskrevet i de seneste uger, har der været en stribe fejl i DMR, hvilket har ført til fejl i de udsendte afgiftsreguleringer. Du kan læse artiklerne her: 
Fejl i nylige afgiftsreguleringer, hvor overgangsordningen er benyttet  
Nyt fra Motorstyrelsen: Omberegning, fejl i DMR og værdifastsættelser 

I kølvandet på fejlene har Motorstyrelsen den 2. november udsendt et nyt nyhedsbrev, hvor de tager konsekvensen af de mange fejl. Det kan få betydning for de køretøjer, der er indregistreret på overgangsordningen med WLTP-normen.  

Udfordringen er, at for at kunne benytte overgangsordningen skal køretøjet indregistreres på de vilkår, der var gældende den 17. december 2020. På det tidspunkt blev NEDC2-normen stadig gældende. Den 1. januar trådte WLTP-normen imidlertid i kraft, og dermed er nye køretøjer blevet opgjort med den norm og dermed ikke, med NEDC2-normen, som Motorstyrelsen skal bruge til at foretage omberegningen.  

Motorstyrelsen vil selv kontakte de berørte borgere og virksomheder, der vil blive oplyst, at der skal foretages en endelig omberegning, når Motorstyrelsen kan foretage omberegningen med NEDC2-normen. Derefter vil der blive tilbagebetalt eller efteropkrævet eventuelle differencer i registreringsafgiften.