Motorregisteret har været ramt af flere fejl i den sidste tid, læs her hvordan du skal forholde dig. 

En lang række af vores medlemmer har den sidste uges tid kontaktet os, da de oplever fejl i de afgiftsreguleringer, de har fået tilbage på en række af de køretøjer, de har indregistreret i overgangsperioden, og hvor de har anvendt overgangsordningen for købsaftaler indgået før d. 18. december 2020, hvorefter de skulle betales afgift efter de gamle afgiftsregler.

I de breve vores medlemmer har modtaget fra Motorstyrelsen står der, at afgiften ikke vil blive reguleret, da det korrekte afgiftsbeløb er indbetalt på trods af, at der på nuværende tidspunkt er indbetalt registreringsafgift efter de nye regler. Motorstyrelsen har oplyst, at der er tale om en fejl, og virksomhederne kan forvente, at der bliver udsendt nye breve med de korrekte afgiftsreguleringer efter de gamle afgiftssatser i løbet af i dag den 25. oktober.

Hvis du har modtaget samme fejlbehæftede reguleringer fra Motorstyrelsen, vil vi derfor råde dig til at afvente, og hvis du ikke hører nyt fra Motorstyrelsen i løbet af i den 25. oktober, så bør du kontakte styrelsen på deres hotline hurtigst muligt.

Hvis de nye reguleringer du modtager, ligeledes er fejlbehæftede eller du tidligere har modtaget forkerte fejlreguleringer, der vedrører sager hvor overgangsordningen for købsaftaler indgået før d. 18/12 er benyttet, kan du kontakte styrelsen via nedenstående fremgangsmåde, hvis du har spørgsmål til reguleringerne.

  1. Log på TastSelv Erhverv med NemID
  2. Vælg Bil Motor
  3. Vælg Bindende købsaftale og derefter Bindende købsaftaler
  4. Udfyld informationerne og send