Som AutoBranchen Danmark har omtalt flere gange i løbet af efteråret, vil selvanmeldere, der indbetaler mere end en million kroner om måneden i registreringsafgift, få hævet deres sikkerhedsstillelse markant.

I dag er udgangspunktet, at selvanmeldere skal stille en sikkerhed overfor skattemyndighederne på 500.000 kroner Fremover vil det beløb kun gælde for de selvanmeldere, der betaler under en million kr. i registreringsafgift om måneden.

Sikkerhedsstillelsen fastlægges på baggrund af den gennemsnitlige afgiftsbetaling over de sidste 12 måneder.

Motorstyrelsen har over for AutoBranchen Danmark understreget, at trappemodellen ikke vil tage hensyn til, om virksomhederne har en sund økonomi, om man har overholdt betalingsfrister eller andre subjektive kriterier. Alle virksomheder vil blive indplaceret på det trin, der passer til deres afgiftsbetaling. Selvanmeldere med rod i økonomien kan dog blive bedt om at stille en højere sikkerhed end hvad trappemodellen angiver.

AutoBranchen Danmark har gennem en længere dialog med Skatteministeriet og Motorstyrelsen forsøgt at bremse denne trappemodel, bl.a. ved at bede om et møde med Skatteminister Morten Bødskov – desværre uden held.

Vi arbejder stadig på at mindske konsekvenserne af den kommende trappemodel, så den rammer selvanmelderne mindst muligt. Derfor har vi brug for jeres hjælp, som AutoBranchen Danmarks juridiske chef Eylem Ünüvar fortæller her:

”De berørte selvanmeldere vil modtage et høringsbrev fra Motorstyrelsen i denne uge. AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling vil meget gerne have mulighed for at læse disse breve af hensyn til vores politiske arbejde med trappemodellen. De medlemmer, der indsender høringsbreve til os, vil naturligvis blive vejledt af vores jurister om besvarelsen af høringsbrevet.”

Eylem Ünüvar understreger, at selvanmelderne skal have sikkerhedstillen på plads til 1. januar 2020.
Fra 1. juli 2020 vil de virksomheder, der kun anvender selvanmelderordningen til at indrapportere eksportgodtgørelse, slippe for at stille sikkerhed, da selvanmelderordningen for eksport af biler lukkes på denne dato.