Fra nytår skal en betydelig del af danske bilforhandlere stille en større sikkerhed for at benytte selvanmelderordningen.

Som AutoBranchen Danmark tidligere har omtalt, se her, har Skatteministeriet gennem længere tid barslet med et styresignal, der vil forhøje sikkerhedsstillelsen for de danske selvanmeldere betragteligt. På trods af højlydte protester fra AutoBranchen Danmark og resten af branchen har skatteforvaltningen valgt at implementere styresignalet fra 1. januar 2020.

Selvanmelderne stiller i dag en sikkerhedsstillelse på 500.000 kr. for at benytte selvanmelderordningen. I fremtiden vil mange selvanmeldere skulle forhøje deres sikkerhedsstillelse markant og i mange tilfælde med flere millioner kroner.

AutoBranchen Danmarks juridiske chef Eylem Ünüvar har i flere omgange holdt møder med Skatteministeriet, hvor hun har påpeget de store konsekvenser af styresignalet.

  • Vi har fuld forståelse for, at skattemyndighederne omstrukturer selvanmelderordningen efter Rigsrevisionens kritik i 2018. Men vi finder det urimeligt, at det nye styresignal hæver sikkerhedsstillelsen så markant for selvanmeldere, der ikke har misbrugt ordningen, haft gæld til myndighederne og altid har afleveret regnskab til tiden, siger Eylem Ünüvar.

AutoBranchen Danmark har forsøgt at få et møde i stand med skatteminister Morten Bødskov for at få regeringen til at genoverveje dette indgribende styresignal. Det har beklageligvis ikke været muligt.

Eylem Ünüvar mener, at styresignalet vil få store konsekvenser for branchen og forbrugerne.

  • Det er en stor økonomisk byrde der pålægges branchen. Forhandlerne vil blive nødt til at forøge deres samlede engagement i banken betydeligt, og det vil reducere kassekreditten, der bl.a. bruges til at finansiere lageret af biler. Derfor vil det betyde mindre udvalg for forbrugerne og gøre det sværere for dem at få en god pris for deres bil, siger Eylem Ünüvar.

Fastsættelsen af sikkerhedsstillelsen vil blive opgjort på baggrund af afgiftsbetalingen i de sidste 12 måneder. De selvanmeldere, der vil blive påvirket af det nye styresignal, vil modtage et høringsbrev fra Motorstyrelsen inden 1. januar 2020.

Link til styresignal