EU-Parlamentet og ministerrådet behandler i øjeblikket et udkast til et nyt batteridirektiv, der skal sikre et lavere klima- og miljø aftryk og øget genanvendelse for batterier.  

Som AutoBranchen Danmark tidligere har beskrevet, vil der i de kommende år komme altomsiggribende krav til klima og miljø fra EU. Målet er foruden CO2-neutralitet at omstille den europæiske økonomi til en cirkulær økonomi, hvor genanvendelse af materialer og råstoffer forbedres markant. Det er i denne kontekst, at det kommende batteridirektiv skal ses.  

Direktivets mål er at sikre et ensartet og obligatorisk regelsæt i hele EU’s indre marked, der tager højde for produkter, der indeholder batterier, genanvendelse af batterier samt bortskaffelse af batterierne. Regelsættet skal både tage højde for sikkerhedsforhold ifm. arbejde på eller med batterier samt alle aspekter af batteriernes bæredygtighed.  

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg mener, at direktivet vil blive centralt for omstillingen af bilparken.  

”Der er behov for et nyt regelsæt, der stiller krav til batteriernes genanvendelse og til de komponenter, der indgår. Mange af materialerne, der indgår i batterierne, er i høj kurs, derfor vil øget genanvendelse på sigt også kunne være med til at sænke priserne på batterierne. Derudover findes der adskillige fordomme om batteriernes udvinding og bortskaffelse, som kan få nogen til at tvivle på, at en elbil er grønnere end de fossile biler. Disse fordomme kan direktivet forhåbentlig også bidrage til at komme til livs,” fortæller Gitte Seeberg.  

Status på lovgivningsprocessen er, at EU-Parlamentet og ministerrådet nu skal færdiggøre den foreløbige aftale om direktivet. Alle detaljer kendes i sagens natur ikke før direktivet er endeligt vedtaget, men hovedpunkterne er bl.a. at alle virksomheder som sælger batteridrevne produkter skal forpligte sig til at genanvende mindst 85 procent af bly, 16 procent af kobalt samt seks procent lithium og nikkel. 

Processen med at færdiggøre direktivet forventes afsluttet senere på året.