AutoBranchen Danmark inviterede den 15. marts medlemmerne til et aftenarrangement blandt superbilerne i My Garage i Vejle, hvor fokus var på den grønne fremtid, cirkulær økonomi og de klimakrav som alle virksomheder vil skulle leve op til.

Mødet startede med, at AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg, fortalte om de politiske prioriteter i det kommende år, der bl.a. tæller ro om bilafgifterne, vanvidskørsel og mangel på arbejdskraft. Hun blev efterfulgt af kommerciel direktør hos Santander Consumer Bank i Danmark Bo Jakobsen.

Santander-direktøren fortalte om forventningerne til bilmarkedet og om den rigtig gode samarbejdsaftale mellem Santander og AutoBranchen Danmark, som giver en stor bonus til forhandlerne ved salg af finansiering. Bo Jakobsen fortalte også om Santanders arbejde med verdensmålene, og hvordan de er en fundamental del af Santander-koncernen, fordi den globale direktør Ana Botín personligt har gjort det til en prioritet at arbejde målrettet med verdensmålene og sørge for at banken bidrager til den grønne omstilling.

En tsunami af grøn EU-regulering vil ramme autobranchen

Inden deltagerne blev budt på tapas og en rundvisning i de fornemme lokaler med de mange superbiler, fortalte Gitte Haar fra Center for cirkulær økonomi, om den tsunami af grøn lovgivning, der er på vej. Den vil omvælte det europæiske erhvervsliv og stille krav om, at alle virksomheder skal rapportere på klima på linje med finansiel rapportering.

Den grønne omstilling i EU rækker langt længere end elektrificering af biler. EU vil være det første klimaneutrale kontinent i 2050 og udledningen af drivhusgasser skal reduceres med 50 procent allerede i 2030. Det betyder, at der vil blive stillet langt større krav til at begrænse forbruget af klodens ressourcer, og det vil påvirke hele det europæiske erhvervsliv.

Gitte Haar gennemgik den omfattende EU-lovgivning, der vil tvinge hele det europæiske erhvervsliv til at omstille sig. Hun fortalte, at det vil blive ekstremt vanskeligt at drive virksomhed i EU, hvis man ikke begynder gøre sit aftryk på klima og miljø op snart.

Større virksomheder og alle finansielle virksomheder i EU vil fra næste år blive pålagt ikke at belaste klimaet og miljøet samt gøre en aktiv indsats for at forbedre klima og miljø. Det skal dokumenteres gennem klimaregnskaber og rapportting til myndighederne.

Fra 2027 vil alle virksomheder i EU skulle rapportere på deres klimaindsats, herunder bilforhandlere. Men allerede i de kommende år, kan det have alvorlige konsekvenser for bilforhandlere, værksteder, autolakerier mv., fordi jeres kunder og samarbejdspartnere vil kræve af din virksomhed, at I kan dokumentere jeres CO2-udledning.

Store konsekvenser for sorte virksomheder

Selvom de fleste virksomheder i autobranchen først vil blive pålagt at klimarapportere i 2027, er det vigtigt at komme i gang allerede nu, ellers bliver det tæt på umuligt at samarbejde med banker, forsikringsselskaber eller større virksomheder i lokalområdet i de kommende år.

De store og finansielle virksomheder vil på grund af reguleringen stille krav til underleverandører og samarbejdspartnere om at dokumentere aftrykkene på klima og miljø. Derfor kan det blive svært at få en kassekredit i banken eller lave forsikringsskader på værkstedet, hvis man ikke snart kommer i gang med at gøre sit klimaaftryk op.

Overholdelsen af de nye regler vil blive en forudsætning for at kunne drive forretning i fremtiden. Det bliver svært, og der er meget nyt, der skal læres. Reglerne vil gælde for små som store virksomheder.  Derfor arbejder AutoBranchen Danmark på at tilbyde en løsning til medlemmerne, som Gitte Seeberg fortæller:

”Den kommende regulering er ekstremt omfattende især for de mindre virksomheder i autobranchen. Derfor arbejder vi i AutoBranchen Danmark på at udvikle et koncept, der kan hjælpe medlemmer med deres rapportering, så vores medlemmer har gode forudsætninger for at drive forretning i fremtiden.”

Den cirkulære økonomi bliver det nye normal. Genbrug og genanvendelse bliver nye forretningsområder og en slags licens to operate på markedet.

For bilproducenterne kommer der omfattende krav til produktion af biler, reservedele og lak. Det er producenterne, der i de fleste tilfælde vil skulle levere dataene, men som forretningsdrivende skal man kunne forstå reguleringen og kunne formidle dataene på de enkelte produkter videre til fx banker og forsikringsselskaber. Men en ting er sikkert – man skal have styr på sin egen virksomheds klimabelastning ift. det CO2-udslip der er, og ift. sine varmekilder mv. Læs mere her i vores magasin.

Chefkonsulent hos FDM Ilyas Dogru holdt også et oplæg om de mange forskellige ladeløsninger, som kunderne skal tage stilling til. Det oplæg kan du læse mere om i næste uges nyhedsbrev.