Den uro, der den seneste måned har været om priserne på nye bilmodeller, er nu fejet af bordet.

Flertallet bag en overgangsordning til ny målemetode for bilernes brændstofforbrug er således genetableret, efter Dansk Folkeparti netop har i sidste uge meddelte, at de igen støtter regeringens lovforslag om at sikre fortsat lav registreringsafgift, selv om den nye målemetode for bilers brændstofforbrug ville have givet et prisløft til mange biler.

Hele autobranchen blev under Folketingets afslutningsdebat taget som gidsel for politisk drilleri, da Dansk Folkeparti pludselig trak sin støtte til det lovforslag, der ville have neutraliseret de prisstigninger, som ville blive konsekvensen af at overgå til den nye beregningsmetode, WLTP.

Den nye målemetode WLTP giver et mere retvisende billede af bilernes brændstofforbrug end den forrige målemetode, hvilket isoleret set ville have den konsekvens, at nye biler ville stige i pris, fordi opgørelsen efter WLTP viser, at mange biler ikke kører så langt på literen, som den tidligere model viste.

I første omgang var det kun nye bilmodeller, der var typegodkendt efter 1. september 2017, der var i farezonen for prisstigninger, men efter 1. september i år ville alle biler blive omfattet af WLTP med prisstigninger til følge, hvis ikke regeringens lovforslag blev vedtaget.

Da Dansk Folkeparti trak sin støtte for nu knap en måned siden, skabte den stor usikkerhed om bilpriserne og risiko for, at usikkerheden ville forplante sig hos kunderne og dermed forårsage et nyt dyk i bilsalget.

Den usikkerhed er nu ryddet væk, hvilket modtages med meget stor tilfredshed i hele autobranchen, så hele sommeren nu ikke skal gå med at forklare potentielle bilkøbere, at prisen på de nye modeller er sat op, men at de sandsynligvis vil kunne få prisstigningen retur, når det udskudte lovforslag efter planen ville blive vedtaget i starten af september.

”Vi glæder os over, at der igen er flertal for det oprindelige lovforslag. Først og fremmest giver det ro hos landets bilforhandlere, som nu kan forklare kunderne, at den nye målemetode ikke kommer til at koste dem penge”, siger AutoBranchen Danmarks administrerende direktør Gitte Seeberg.

Hun tilføjer, at lovforslaget også lægger op til, at bilister, som handler bil inden lovforslagets vedtagelse, bliver kompenseret med tilbagevirkende kraft.

”Vores jurister anbefaler, at der i slutsedlen tages et forbehold for lovændringer af betydning for den afgift, der skal betales i anledning af købet. Nu ved vi, at forslaget står til vedtagelse, og dermed er den sidste rest af usikkerhed fejet af bordet.”

Se AutoBranchen Danmarks tidligere artikler om emnet, da lovforslaget blev fremsat, og da Dansk Folkeparti sprang i målet: