2018 er ved at være afsluttet, og et nyt 2019 begynder. Det betyder også, at det er ved at være tid til at indberette oplysningerne fra 2018 til brug for kontingentberegningen for 2019. I vil i starten af januar modtage en mail med beskrivelse af procedure og de nødvendige links.

Ud over de sædvanlige oplysninger – så som lønsummer og arbejdstimer fordelt på forskellige medarbejdergrupper, der skal bruges til korrekt kontingentberegning, vil I til dette års indberetning også blive bedt om at indsende dokumentation for de indtastede oplysninger jf. vores kontingentregulativ.  Dokumentationen kan enten bestå af en revisorerklæring eller en udskrift fra e-indkomst. Tryk her for guide til udskrift. Dokumentationen skal I sende til: kontingent@abaf.dk.

Har I nogen spørgsmål til opgørelse af lønsum og timer mv. skal I kontakte Marc Risvang på telefon 31 16 93 84.