Folketinget har som led i bekæmpelsen af inflationen besluttet at give mulighed for udskydelse af A-skat og AM-bidrag. 

På grund af de højere energiafgifter og pres på likviditeten som mange virksomheder har lidt under gennem det seneste år, udskydes betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023. Loftet for udbetalingsgrænsen på Skattekontoen vil ikke blive hævet i forbindelse med udskydelsen.  

Hvis virksomheden ikke ønsker at gøre brug af de udskudte frister 

Hvis virksomheden ikke ønsker at gøre brug af den udskudte frist, er det vigtigt at være opmærksom på, at betalingen skal ske senest ved udløbet af den oprindelige frist 

Virksomheder, der ønsker at betale i perioden mellem den oprindelige frist og den udskudte frist, skal skrive til Skattestyrelsen via kontaktformularen på skat.dk/tastselverhverv 

Virksomheden bør være særligt opmærksom på sin betalingsordning  

En virksomhed kan ikke øremærke indbetaling til bestemte poster på Skattekontoen. En indbetaling vil blive brugt til eventuelle poster med betalingsfrist forud for de udskudte frister. Det gælder også en eller flere kommende rater i en betalingsordning. Det er derfor vigtigt, at virksomheden orienterer sig på Skattekontoen før indbetalingen.  

Virksomheder tilmeldt LetLøn  

Hvis virksomheden er tilmeldt LetLøn, skal virksomheden betale, som den plejer. Ønsker virksomheden at indbetale før den udskudte frist, kan den få en betalingslinje ved at skrive til Skattestyrelsen via kontaktformularen på skat.dk/tastselverhverv. 

Få overblik over fristerne 

skat.dk/frister  

Udskudte betalingsfrister for A-skat og AM-bidrag i juli og august 2023

Små og mellemstore virksomheder (SMV) 

  • Betalingsfristen 10. juli 2023 er udskudt til 31. oktober 2023 
  • Betalingsfristen 10. august 2023 er udskudt til 12. februar 2024 

Store virksomheder 

  • Betalingsfristen 31. juli 2023 er udskudt til 10. november 2023 Save
  • Betalingsfristen 31. august 2023 er udskudt til 29. februar 2024 

Fristerne for indberetning er ikke ændret. 

Virksomheden kan se sit registreringsbevis på skat.dk/tastselverhverv under Profil og afregne som SMV eller som stor virksomhed.