Erhvervsskolerne skal udvikles, og der er brug for at sikre et godt studiemiljø for de unge.

Det var en af essenserne, som kan trækkes ud af AutoBranchen Danmarks uddannelsesudvalgs møde i Holstebro i sidste uge. Uddannelsesudvalget diskuterede politik, da uddannelse også vil komme til at fylde i forårets valgkamp, når der skal være Folketingsvalg.

Kampen for at sikre lærlinge, og i det hele taget solid arbejdskraft i branchen og generelt i håndværksfagene, er også et vigtigt tema, som har fået stor fokus i branchen.

I lighed med styrkede skoler, er der også brug for et stærkere samarbejde mellem skoler og virksomheder.

”Skolen bør ikke kun opfatte lærlingen/eleven som sin kunde. Lærepladsen er også ”kunde” på skolen,” blev det udtrykt.

I erhvervslivet er der generelt stigende interesse for voksenlærlinge. I uddannelsesudvalget er der enighed om, at det også kan være en mulighed for dele af autobranchen. Det kunne være inden for karrosseri og lak.

”Uddannelsesudvalget er skabt for at sikre, at medlemmerne, virksomhederne, har de rette muligheder for at få arbejdskraft og for at sikre, at uddannelserne er de rigtige. Derfor er det vigtigt at sige, at alle medlemmer er velkomne til at give input til udvalget. Det kan de blandt andet gøre til mig”, siger Carsten Ritter, der er kommunikations- og udviklingskonsulent i AutoBranchen Danmark og har ansvaret for uddannelse.

Uddannelse og rekruttering får desuden en stor plads på konferencen ”Vores autobranche” til maj.