AutoBranchen Danmark giver skatteministerens planer om, at autoforhandlere fremover kun kan få fradrag i den afgiftspligtige værdi efter seks måneder på bl.a. demo, udlåns- og udlejningsbiler en meget hård medfart.

Planerne fremgår i udkastet til en ændring af bekendtgørelsen, som lige nu er i høring.

AutoBranchen Danmark mener, at forslaget er ude af trit med virkeligheden, og at det vil stille forhandlerne i en klart dårligere økonomisk situation.

I høringssvaret, som AutoBranchen Danmark har afgivet, betegnes forslaget som unfair, urimeligt og uacceptabelt i forhold til de vilkår, som er nødvendige for at drive handel med nye biler, hvor demobiler, udlejnings- og udlånsbiler indgår som en helt naturlig og nødvendig del af den daglige drift.

Ved fastsættelse, af den afgiftspligtige værdi for brugte køretøjer, gælder der i dag nogle særlige beregningsregler, hvor forhandlerne kan opnå fradrag for bl.a. køretøjets stand og særlig anvendelse (fx politiets tjenestebiler eller udlejningskøretøjer). Fradragene afspejler, at værdien af særligt slidte køretøjer er lavere end værdien af andre tilsvarende køretøjer.

Ifølge forslaget til en ny bekendtgørelse, skal det nu ikke længere anerkendes, at slitage på få måneder kan opnå et sådant omfang, at det kan berettige et fradrag i den afgiftspligtige værdi.

Den nye bekendtgørelse foreslår derfor, at fradragsreglerne kun skal kunne finde anvendelse for køretøjer, som er mindst seks måneder gamle. Herudover foreslås det, at formuleringen af bestemmelsen vedr. fradrag for særlig anvendelse skærpes, så det fremgår, at det ikke er tilstrækkeligt, at et køretøj fx har været lejet ud nogle få gange.

AutoBranchen Danmark må på det kraftigste gå i rette med præmissen for de planlagte ændringer.

Nye biler, der anvendes som demo-, udlåns- eller udlejningsbil, kan således ikke undgå at blive udsat for slitage udvendigt såvel som indvendigt. Det har klart betydning for prisfastsættelsen af de pågældende biler, hvilket berettiger et fradrag i den afgiftspligtige værdi.

Det vil således ikke på nogen måde være fair at indføre en objektiv grænse på seks måneder, da slitagen på de omtalte biler kan forekomme når som helst inden for seks-måneders perioden.

AutoBranchen Danmark vil derfor opfordre til at forslaget, om at ændre i bekendtgørelsen og indføre en objektiv grænse på seks måneder for fradrag, bliver taget af bordet.