Lovforslaget om ændret registreringsafgiftslov er på Folketingets dagsorden til tredje behandling torsdag. Det medfører et par relevante ændringer.

På baggrund af høringssvarene fra blandt andre AutoBranchen Danmark, har Skatteminister Karsten Lauritzen stillet endnu et ændringsforslag til ændringen af registreringsafgiftsloven. Det handler om, at udskyde fristerne for offentliggørelse af standardformularer. Skatteministeriet vil nu tillade en længere periode til udarbejdelse af kontrakterne.

Hensigten er nu, at fristerne for offentliggørelse af standardformularerne ændres fra 1. april 2018 til 1. januar 2019, samt at fristen for den obligatoriske anvendelse af disse ændres fra 1. maj 2018 til 1. februar 2019.

Bemærk dog, at dette ændringsforslag er stillet til 3. behandling og således ikke ved 2. behandlingen er blevet godkendt af Folketinget. Læs ændringsforslaget her.

Samtidig betyder lovforslaget og den forventede ændring af registreringsafgiften, at SKAT ikke – som ellers planlagt – ajourfører niveaulisterne i dag, den 8. november.

Det er SKATs overbevisning, at den planlagte ajourføring af listerne ville være misvisende allerede ved den forventede vedtagelse den 9. november. Det skyldes, at branchen allerede har reageret med ændrede udbudspriser i overensstemmelse med lovforslaget.

Den næste ajourføring af listerne, vil ske i slutningen af januar 2018.

Det skal bemærkes, at de gældende niveaulister suspenderes for så vidt angår handelsprisniveauerne pr. 8. november 2017. Læs mere om SKAT’s nyhed her.