I et nyhedsbrev gør SKAT tirsdag status på sin implementering af Lovsforslag L4  – altså loven om registreringsafgift.

SKAT arbejder med forskellige opdateringer, som gerne skulle være i drift 30. januar. En facilitet til at håndtere genberegning blev eksempelvis indført med udgangen af 2017. Der har vist sig at være fejl i faciliteten, men det forventes løst 30. januar.

SKAT arbejder med omberegninger af ekspeditioner fra perioden mellem 3. oktober og 16. november De første omberegninger forventes gennemført i februar, og langt størsteparten af tilbagebetalingerne forventes klaret inden udgangen af første kvartal 2018.

Se nyhedsbrevet fra SKAT her