Prøvesagerne om flytning af avance bliver nu sendt tilbage til fornyet behandling hos SKAT. Skatteankestyrelsen har indstillet, at SKAT i henhold til den nuværende opgørelse ikke har opgjort afgiftskravet korrekt.

Det, som Skatteankestyrelsen umiddelbart har indstillet i sagerne, er, at SKATs fastsatte markedspriser ikke kan danne grundlag for en fastsættelse af markedsprisen for udstyr.

”Det er på det foreliggende grundlag ikke muligt at se, hvad konsekvensen af en afgørelse med dette indhold vil være.

Hvis der er tale om en generel afvisning af SKATs synspunkter, er det absolut positivt. Hvis ankenævnet blot afviser det konkrete bevis, Skat har fremlagt i de enkelte sager, og Skat derfor kan fastholde afgørelserne blot med fremlæggelse af nye oplysninger eller begrundelser, er det meget kritisabelt.

Det betyder, at sagerne trækkes yderligere i langdrag, at Skat får endnu en mulighed for at tilsidesætte de pågældende afgiftsberigtigelser, og at branchen skal leve i usikkerhed en rum tid endnu”, siger Jens Brendstrup, administrerende direktør i AutoBranchen Danmark.

AutoBranchen Danmark følger sagen tæt.