Der kan forekomme fejl i Motorstyrelsens omberegning af registreringsafgift i forbindelse med de nye bilafgifter. DMR oplever også problemer ved visse værditabsberegninger. De nye bilafgifter fortsætter med give problemer, når autobranchen skal afregne registreringsafgift med Motorstyrelsen. AutoBranchen Danmarks jurister er blevet kontaktet af flere medlemmer, der har opdaget fejl i nogle af de omberegninger af registreringsafgift, som de har fået tilbage fra Motorstyrelsen. Jurist i AutoBranchen Danmark Ida Nynne Daarbak Reislev opfordrer branchen til gennemgå omberegningerne nøje. Hun har [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem