I dag bliver kun hver fjerde bil skrottet korrekt, viser en rapport fra Miljøstyrelsen. Derfor vil regeringen hæve skrotpræmien fra 1.500 til 2.200 kroner pr. 1. januar 2017 for at få flere til at aflevere bilen hos godkendte autoophuggere. Miljøbidraget, som finansierer ordningen for skrotning af biler, vil samtidig blive sat ned fra 101 til 84 kroner. Beløbet betales gennem ansvarsforsikringen.

”Vores forventning er, at den hævede skrotpræmie vil betyde, at langt flere biler bliver skrottet hos godkendte ophuggere. Dermed vil færre biler blive smidt i grøfter eller ende hos ikkeautoriserede ophuggere eller sendt ud af landet. Det skaber øget omsætning i branchen, og da godkendte ophuggere tager størst muligt hensyn til miljøet, er der samtidig en miljøgevinst. Og så er det positivt, at man med det sænkede miljøbidrag gør det billigere at være bilejer, om end det er et lille beløb”, siger Mads Engberg, vicedirektør i AutoBranchen Danmark, og fortsætter:

”Der er kun en enkelt hage ved forslaget, og det er, at selve udmeldingen med den markante stigning i skrotpræmien kan få den betydning, at folk venter til næste år med at sende bilen til skrot. Det kan give en opbremsning i antallet af skrottede biler i efteråret 2016 og frem til 1. januar til skade for ophuggerne. Resten af autobranchen kan også blive berørt, da det bliver sværere at skaffe de nødvendige brugte reservedele af ordentlig kvalitet”, forklarer Mads Engberg.

Miljøstyrelsens tal viser, at 20-25 procent af bilskrotningerne i Danmark foregår ulovligt, hvor bilen ikke får en korrekt miljøbehandling hos en autoriseret autoophugger.

De ulovlige skrotninger tager primært tre forskellige former. 50 procent af de ulovlige skrotninger sker via ikke-registrerede autoophuggere uden korrekt miljøbehandling. 40 procent sker via ulovlige affaldscontainere, der eksporterer bilerne til udlandet. 10 procent efterlades i vejkanter. For at komme de problemer til livs kræver det, at den digitale skrotningsattest bliver færdigudviklet.

Miljøstyrelsen forventer, at en hævet skrotpræmie fra 1.500 til 2.200 kroner vil nedsætte antallet af ulovlige skrotninger til 10 procent.