Fra januar vil små og mellemstore virksomheder få et tilbud om et særligt moms- og skattetjek.

Det meddeler Skatteministeriet, der har udarbejdet tjekket i samarbejde med FSR – danske revisorer.

Moms- og skattetjekket betyder, at små og mellemstore virksomheder kan få en revisor til at gennemgå en række udvalgte skatteforhold, hvor der oftest er risiko for fejl. De deltagende virksomheder får adgang til en række fordele, blandt andet en hotline og en fast track-ordning, der ligger ud over den service, som skatteforvaltningen er forpligtet til at yde.

Tjekket skal gøre det lettere for virksomhederne at finde fejl og rette op på dem, inden de indberetter oplysninger til skattevæsenet. Det skal sikre, at virksomhederne får større vished om, at de betaler den korrekte skat og moms. Derudover kan skattemyndighederne fokusere deres kontrolarbejde på de virksomheder, der bevidst forsøger at snyde i skat.

Moms- og skattetjekket sættes i gang som et forsøg med en frivillig ordning fra 1. januar 2018. I december vil skattemyndighederne offentliggøre vejledninger til de virksomheder og revisorer, der ønsker at være en del af ordningen.