Med fjernundervisning kan medarbejderne bruge coronakrisen til at hente ny viden og blive dygtigere, mens din virksomhed får lønkompensation.

I tæt samarbejde med VUC ERHVERV, BC Syd (Mommark Handelsskole) og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, tilbyder AutoBranchen Danmark en række kurser, som kan bruges af medarbejdere med ledig tid.

Samtlige kurser giver mulighed for løngodtgørelse på minimum 881 kroner pr. dag. For virksomheder omfattet af overenskomstspecifikke uddannelses- og kompetencefonde vil der evt. tillige være mulighed for at søge ekstra tilskud herfra. I så fald kan din virksomhed få 100 procent lønkompensation.

Der er kurser målrettet mod sælgere, og der er kurser rettet mod medarbejdere i indskrivning, på værkstedet og i autolakering.

Tilmelding til kurser med lønkompensation kan til tider lyde besværligt, men det skal være så enkelt og let som muligt. Derfor følger nedenfor nogle telefonnumre og en guide til, hvordan du gør.

For generel info:

Carsten Ritter, kommunikations- og udviklingskonsulent, AutoBranchen Danmark

Telefon: 3123 5724, mail: cr@abdk.dk

For info om de enkelte kurser – se herunder.

Effektivisering af indskrivning og lager – 2 dage online

Lær at identificere spild og skab forbedringer i lager og indskrivningsfunktionen.

Varighed: 2 dage, pris: 252 kroner.

Det er muligt at søge VEU-godtgørelse på 881 kroner pr. dag.

kontakt for info og vejledning til tilmelding:

Johnny Nedergaard, BC Syd, uddannelsesleder auto.

Telefon: 42743800, mail: jn@bcsyd.dk

Konflikthåndtering og kommunikation – 2 dage online

Du lærer om kommunikation og samtaleteknik, så du får bedre forståelse for andres situation og kan håndtere konflikter i forhold til kunder og kolleger på en god måde.

Varighed: 2 dage, pris 252 kroner.

Det er muligt at søge VEU-godtgørelse på 881 kroner pr. dag.

kontakt for info og vejledning til tilmelding:

Johnny Nedergaard, BC Syd, uddannelsesleder auto.

Telefon: 42743800, mail: jn@bcsyd.dk

”Sælg med hovedet” – Salgsteknik, behovsafdækning og salgsprocesser – 2 dage online

Salgsprocessen herunder kropssprog, behovsafdækning, spørgeteknik, skabe værdi og afslutning. Få finpudset formen og få nye ideer til salget.

Varighed: 2 dage, pris: 252 kroner.

Det er muligt at søge VEU-godtgørelse på 881 kroner pr. dag.

kontakt for info og vejledning til tilmelding:

Johnny Nedergaard, BC Syd, uddannelsesleder auto.

Telefon: 42743800, mail: jn@bcsyd.dk

Engelsk

Er det svært at læse en engelsk brugsanvisning, og er det svært at kommunikere på engelsk. Her lærer det sprog, du kan bruge på jobbet. Det gør du med udgangspunkt i autobranchens fagudtryk.

Varighed: Engelsk består af fire trin, som hver tager 20-30 timer. Du behøver ikke tage dem alle

Kurset er gratis. Det er muligt at søge løntabsgodtgørelse på 881 kroner pr. dag. Endvidere er det muligt at søge kompetencefonde op til 100 procent lønkompensation.

Kontakt for info og vejledning til tilmelding:

Michael Fjeldsted, VEU-chef, VUC ERHVERV, telefon 23992823, mail: mfj@vucfyn.dk

Hans-Henrik Jensen, erhvervskonsulent, VUC ERHVERV, telefon: 51671246, mail: hah@vucfyn.dk

Digital

Du lærer at bruge mobil og pc som redskaber, der kan hjælpe dig med at læse, skrive og regne. Undervisningen foregår med de IT-værktøjer, du selv bruger til dagligt.

Varighed: Digital består af tre trin, som hver tager 20-30 timer. Du behøver ikke tage alle trin.

Kurset er gratis. Det er muligt at søge løntabsgodtgørelse på 881 kroner pr. dag. Endvidere er det muligt at søge kompetencefonde op til 100 procent lønkompensation.

Kontakt for info og vejledning til tilmelding:

Michael Fjeldsted, VEU-chef, VUC ERHVERV, telefon 23992823, mail: mfj@vucfyn.dk

Hans-Henrik Jensen, erhvervskonsulent, VUC ERHVERV, telefon: 51671246, mail: hah@vucfyn.dk