Mens vedtagelsen af de nye bilafgifter hastigt nærmer sig, har Skatteministeriet besvaret en række spørgsmål om selvanmeldere, hybridbiler og leasingbiler. Torsdag den 21. januar blev lovforslag nr. 129 om de nye bilafgifter 1. behandlet i Folketinget. Dermed er den formelle vedtagelse de nye bilafgifter startet. Hvis alt går efter planen, vil loven blive tredjebehandlet og dermed vedtaget tirsdag den 9. februar. Forud for 1. behandlingen har lovforslaget været i høring, hvor AutoBranchen Danmark og en række andre organisationer har [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem