Fra nytår kræver Motorstyrelen, at der foreligger en kontrakt ved køb og salg af alle biler mellem virksomheder i Danmark. Samtidig udvides Motorsstyrelsens mulighed for at føre kontrol og uddele tvangsbøder.

Folketinget har den 19. november 2019 vedtaget ændringer af registreringsafgiftsloven, der skærper kravene til virksomheders salg og køb af køretøjer. Frem til nytår er det ikke et krav, at der foreligger en detaljeret kontrakt på hvert enkelt køretøj, der købes eller sælges af en dansk virksomhed, ved mindre virksomheden er registreret hos skattemyndighederne fx som selvanmelder.

Det ændres imidlertid den 1. januar, hvor det bliver et krav, at der foreligger en kontrakt ved alle køretøjshandler, hvor en dansk virksomhed indgår. Kontrakten skal indeholde oplysninger om køretøjets stand ved overlevering, oplysninger der giver mulighed for at identificere køretøjet, oplysninger om køber og sælger samt oplysninger om køretøjets pris med og uden registreringsafgift. Hvis der ikke er noget afgiftsindhold i bilen og den hverken skal registreres eller afmeldes i Danmark kan oplysningerne om afgift udelades.

Motorstyrelen får mulighed for at føre kontrol med flere

En anden del af lovændringen er, at Motorstyrelsen fremover kan føre kontrol med virksomheder, der erhvervsmæssigt udlejer køretøjer. Det gælder bl.a. leasingselskaber og virksomheder, der leaser køretøjer.

Mulighed for tvangsbøder

Hvis en virksomhed ikke gør de nødvendige oplysninger tilgængelige for skattemyndighederne, vil de have mulighed for at udstede tvangsbøder bl.a. i form af dagbøder. Motorstyrelsen har oplyst til AutoBranchen Danmark, at størrelsen af dagbøderne vil være baseret på et skøn, men vil mindst være på 1000 kr. og må ikke være uforholdsmæssig ift. forseelsen og virksomhedens økonomi.

Den fulde lovændring kan læses her.